کتاب نرم افزار تعریف رادیویی، نرم افزار  معماری ارتباطاتی

 نام کتاب :  نرم افزار تعریف رادیویی، نرم افزار  معماری ارتباطاتی

مولف  : John Bard

سال تولید : 2008- 2007

تعداد صفحه :462

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details