نرم افزار های کاربردی هایترا برای رادیو آماتور و حرفه ای

Hytera programming software voor radio amateurs (gevalideerde versies door Hytera BeNeLux)

Programmeersoftware

سی پی اس هایترا

Hytera CPS

Drivers- درایور ها

Deze drivers verzorgen de ondersteuning van de USB programmeerkabel op uw computer

درایور های کاربردی سریال به پوت و یو اس بی درایور هایترا .

gear

Firmware upgrade- فریمور های به روز رسانی تجهیزات هایترا

Met deze firmware kan u de firmware op uw Hytera DMR toestel updaten

فریمور های آماده دانلود هایترا

firmwareupgrade