بیسیم های آنالوگ موتورلا که بسیار کاربردی و در ایران بالاترین جایگاه را بین مصرف کننده ها دارد

بیسیم موتورلا GP388 پلاسبیسیم موتورلا GP338بیسیم موتورلا GP328

بیسیم خودرویی gm3689بیسیم خودرویی gm338 و gm339