.آ د پارس از کلیه علاقه مندان و مجریان با سابقه در حوضه مخابراتی دعوت مینماید


 علاقه مندان به همکاری در دوره های پژوهشی و آموزشی میتوانند از طریق فرم زیر اقدام  نمایند.


برای ورود به پرتال همکاران کلیک کنیدنام پرتال دسته اصلی دساه فرعی کلاسه سیستم برنامه کاربردی شهر متقاضی
 1          
 2          
 3          
 4          
 5