• تلفن تماس : 02166952240

نکات برنامه ریزی و واژه های رادیویی

ویژگی های جدیدی که در ورژن 8.4 رادیو دی ام آر هایترا

ویژگی های جدیدی که در ورژن 8.4 اضافه خواهد شد
1_اضافه شدن SFR به بیسیم خودرویی (VHF,UHF3)
2-بیسیم خودرویی FUll Duplex پشتیبانی می کند .
3-حتی اگر بیسیم در مد DMO باشد امکان ضبط مکالمه توسط SD کارت وجود دارد.
4-امکان ارسال اسم بیسیم در ورژن هشت فراهم بود در ورژن هشت ونیم اسم به صورت خودکار در contact list ذخیره می گردد.
5-امکان استفاده از یک فایل پروگرام برای بیسیم های PD6,PD7,PD9 در صورتی که از فرکانس های یکسان استفاده کرده باشند .
6-امکان دو برابر کردن سرعت ارسال دیتا
7-اضافه کردن Midle TX power (2w) در PD9
8-امکان برنامه ریزی بیسیم بوسیله بلوتوث
9_امکان اتصال IP تکرار کنند ها در مد آنالوک
10-پشتیبانی از XNMS ورژن 2

وضیح چند پارامتر چگونگی فشار دادن دکمه PTT

وضیح چند پارامتر چگونگی فشار دادن دکمه PTT
Always Allow
کاربر همیشه اجازه ارسال دارد
Channel free
کاربر در صورت خالی بودن کانال اجازه فشار دادن دکمه PTT را  دارد .
Color Code Free
بیسیم تنها زمانی اجازه ارسال دارد که کانال خالی باشد یا color code متفاوت باشد
اگر کسی با شما تماس گرفته باشد چگونه اجازه ارسال خواهید داشت
Always Allow
کاربر همیشه اجازه ارسال دارد
Follow TX Admit
بیسیم از قانون مودبانه  در زمانی که تماسی با شما بر قرار است پیروی می کند  و در هنگام تماس اجازه PTT ندارد .
Priority Interrupt
این قابلیت موجب می گردد در زمانی که تماسی با شما بر قرار می شود با فشار دادن دکمه PTT تماس او را قطع کنید و کاانال را  در اختیار بگیرید .
Color Code Free
بیسیم تنها زمانی اجازه ارسال دارد که کانال خالی باشد یا color code متفاوت باشد . 

معرفی قسمت های مختلف شبکه های ترانک

NMS
⭕️Fault managment (مدیریت خطا)
⚡️Alarm mangment (مدیریت هشدار)
⚡️Alarm event processing(مدیریت هشدار پردازنده)
⚡️Alarm Synchronisation(مدیریت هشدار هماهنگ سازی )
⚡️Alarm history
⚡️Alarm correlation (هشدار همبستگی)
⭕️state managment (مدیریت وضعیت)
⚡️state prosentation(وضعیت ارائه)
⚡️state propagation(وضعیت انتشار)
⚡️state synchornization( وضعیت هماهنگی)
⭕️Event managment (مدیریت رویداد)
⚡️Event storage (رویداد ذخیره سازی)
⚡️Event display (رویداد نمایش )
⚡️Network Event mangment (رویداد مدیریت شبکه)
⭕️subscriber managment (مدیریت کاربران )
⚡️Define /modify/delete individual subscriber (تعریف , اصلاح , پاک کردن فرد کاربر)
⚡️Define /modify /delet static /dynamic group subscriber (تعریف , اصلاح, پاک کردن, گروه های ایستاتیک و داینامیک )
⚡️Define /modify /delete group membership
(تعریف ,اصلاح ,عضویت گروه ها )
⭕️confguration managment
(مدیریت برنامه ریزی )
⚡️control -configuration of physical resource (مدیریت برنامه ریزی منابع فیزیکی )
⚡️control-configoration of logical resources (مدیریت برنامه ریزی منابع منطقی )
⚡️Support for configoration avtivities
⚡️configuration audit (مدیریت حسابرسی)
⚡️Compatibility with multiple version managed element
⚡️Network discovery(کشف شبکه)
⭕️software managment (  مدیریت شبکه )
⚡️Software distribution (نرم افزار توزیع )
⚡️Software compatibility  
managment(نرم افزار مدیریت سازگاری )
⭕️performance mangment(مدیریت کارایی)
⚡️performance mangment configuration
⚡️performance data colection
⚡️performance data processing
⚡️performance data display
⭕️Accounting managment
⚡️call log record collection
⚡️call log record display
⚡️Accounting data extraction and display
⚡️Accounting data disply
⚡️Security mangmaent
_USER access managment
_USer mangment domain
_operator activity logging
_Network elem