جهت دانلود میتوانید از لینک زیر استفاده نمایید .

Power Auto Adjust
این ویژگی قدرت خروجی بیسیم به صورت اتوماتیک براساس قدرت سیگنال دریافتی تنظیم میشود اگر ترمینال نزدیک تکرار کننده باشد و قدرت سیگنال دریافتی قوی باشد  قدرت ارسالی کاهش پیدا می کند در غیر اینصورت قدرت افزایش پیدا می کند .
CONVENTIONAL->DIGITAL COMMON->BASIC -> POWER AUTO Adjust

TMO Last Frequency List
این جدول لیستی از آخرین فرکانس های  (تا 32 فرکانس) که ترمینال در آن رجیستر شده و سلول های همسایه آن را مشخص می کند .
بعد از اینکه ترمینال  روشن شد کوشش می کند که در آخرین فرکانس جدول رجیستر شود .
#نکته_برنامه_ریزی_(تترا)