• تلفن تماس : 02188543529

اسكوئلچ (Squelch)

گروه شرکت های آ د پارس

سطحي از سيگنال كه بايد به گيرنده براي آشكارشدن برسد را ميتوان توسط اسكوئلچ تعيين كرد. به عبارت ديگر اسكوئلچ را ميتوان به اينصورت شرح داد كه سطح سيگنال دريافتي را با ميزان تعريف شده ما مقايسه كرده و چنانچه سطح سيگنال دريافتي بيشتر بود آن را آشكار خواهد كرد و در غير اينصورت اطلاعات از بين خواهد رفت.

اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
گروه شرکت های آ د پارس