سیستم مکان یاب رادیویی  (PF )Finder Position

براي تعيين محل و مكانيابي يك فرستنده راديوي، از سيستم مكان ياب استفاده ميشو د. در اين روش حداقل به دو دستگاه جهت ياب نياز است تا محل تلاقي مسير جهت و يابي شده محل انتشار فرستنده پيشبيني شود. عملكرد سيستم به اين صورت است كه سيستمهاي جهت ياب فركانس هاي اهداف مورد نظر را دريافت كرده و از طريق لينك ارتباطي مانند شبكة راديويي بي سيم و ... اطلاعات را به منظور پردازشهاي مكان يابي به سيستم مركزي PF ‌ . ارسال ميكنند سيستم PF با استفاده از يك نرمافزار و با به كارگيري يك سري الگوريتم ها و پردازشهاي منطقي، از روي جهات ارسالي از طرف DF ،مكان انتشار فركانس هاي موردنظر .‌ را محاسبه ميکند .

مرجع : کتاب

تابلوی اعلانات

لیست کتب مرجع به روز رسانی شد

سرویس آموزش آنلاین تا اطلاع ثانوی قطع میباشد

آموزش DMR هایترا و موتورلا به روز رسانی شد

پکیج آموزشی طراحی شبکه به اتمام رسید .(آزاد)

کرک نرم افزار طراحی شبکه روی سایت قرار گرفت

 

درباره ما

واحد آموزش مجموعه شرکت های آدپارس

آدرس: تهران خیابان بهشتی ؛ میدان تختی پلاک 259

تلفن:02188543529

فکس : 02189778026

سامانه پیامک : 10002110001000