خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي راديويي


شرکت آ د پارس ، به پشتوانه توان فني-تخصصي بالا و با استفاده از ابزارهاي نوين طراحي شبکه، از طريق ارائه راهکارهاي جامع با هدف تامين نيازهاي ارتباطي و ارتقاء قابليت هاي شبکه هاي راديويي سنتي، خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي راديويي در حوزه ارتباطات سیار و شبکه های  بی­سيم ارائه مي ­نمايد . خدمات مشاوره: - بررسي و نيازسنجي شبکه هاي ارتباطي ( انتقال صوت و اطلاعات ). - امکان سنجي و ارائه راهکار ( انتخاب، جايگزيني، ارتقاء سیستم و برآورد هزينه ). - مشاوره در نحوه تامين تجهيزات و برند مربوطه. - تهيهRFPو برگزاري مناقصات.  خدمت آموزش :

آموزش پرسنل داخلی جهت ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه

آموزش پرسنل حراستی جهت پشتیبانی امنیتی

آموزش پرسنل فنی جهت پشتیبانی تجهیزات

آموزش پرسنل اداری و اپراتوری  
خدمات طراحي و اجرا : - طراحي شبکه هاي راديويي متحرک زميني- بي­سیم (انجام محاسبات ميداني و تعيين مدل انتشار امواج از طريق ابزارهاي نوين طراحي ). - طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي ثابت - مايکروويو ( نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه). - مشاوره و دريافت مجوز شبکه راديويي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي. - نصب و نگهداري ايستگاه ها و تجهیزات

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید