• تلفن تماس : 02188543529

سيستم ارتباطي كانونشنال

گروه شرکت های آ د پارس

عمده ترين سيستم ارتباطي در سطح ایران، سيستم ارتباطي كانونشنال يا معمول سنتي است كه در شكل(1-1) شماتيك اين نوع سيستم به نمايش درآمده است.  همان طور كه در شكل زير ملاحظه مي شود، شبكه راديويي مربوطه از اجزاي ساده اي تشكيل شده است و با اختصاص دادن يك يا دو فركانس به مجموعه تحت پوشش اين نوع سيستم ، ارتباط لازم برقرار ميشود.

اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
گروه شرکت های آ د پارس