الزامات و مقررات شهرداری برای نصب دکل و آنتن

شهرداری تهران اعلام داشت که  به منظور ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های  ارتباط رادیویی در شهر تهران ، نصب هرگونه سازه در شهر نیاز به اخذ مجوز داشته و مسئولیت صدور مجوز احداث سایت ها و دکل های مخابراتی به  شرکت ارتباطات مشتری شهر  واگذار شده است .

بدین ترتیب کلیه ی متقاضیان موظفند قبل از نصب هر گونه دکل، آنتن و ایستگاه ارتباط رادیویی، مجوز نصب از شرکت مذکور دریافت نمایند. بدیهی است، در صورتی که نصب سایت و یا دکل بدون اخذ مجوز صورت گیرد،  پیگیرد قانونی خواهدداشت.

:: مدارک لازم جهت بررسی درخواست صدور مجوز برای نصب سایت – دکل – آنتن:

درخواست کتبی متقاضی. (متقاضی می­بایست مشمول ماده 6 و بند ی ماده 2 مصوبه شورای محترم اسلامی باشد)

کپی اساسنامه متقاضی. (اشخاص حقوقی)

معرفی نماینده تام الاختیار جهت پیگِیری امور مربوط به درخواست. (اشخاص حقوقی)

ارائه کپی پایانکار معتبر (جهت ساختمان های مسکونی/اداری/ تجاری که دکل روی پشت بام آنها نصب خواهد شد)

آدرس و کروکی دقیق محل مورد نظر. شامل خیابانهای اصلی و فرعی، پلاک ساختمان،کد پستی، کد نوسازی پلاک ثبتی )

مشخصات فنی سایت و دکل.  (نقشه جانمایی دکل و سایر تجهیزات (دارای ابعاد و مقیاس )، انوع و ارتقاع دکل، محل نصب دکل و تجهیزات تعداد و نوع و ارتفاع و جهت آنتنها)

نام کد سایت مورد نظر.

طول وعرض جغرافیایی دقیق محل مورد نظر.

ارائه حداقل سه عکس قابل قبول از هر سایت که نشاندهنده ظاهر سایت (ساختمان) و دکل (ویا سازه جایگزین دکل) و آنتن (ویا آنتن ها)باشد.

مشخص نمودن هویت صاحب ملک یا محل مورد نظر.

ارائه تعهد از سوی متقاضی (بهره بردار) برای موافقت و همچنین پیشبینی و طرح و مهندسی لازم برای پذیرش نصب آنتن و ملحقات و تجهیزات اپراتورهای احتمالی دیگری که در آینده ممکن است متقاضی اشتراک گذاری سایت- دکل- آنتن باشند. مشخصات فنی و کمیت تجهیزات احتمالی اپراتور دیگر معادل تجهیزات موجود در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه طرح و تعهد انجام زیباسازی/ اختفا/ استتار.

تاییدیه فنی طرح اجرایی هر سایت از مهندس طراح دارای مجوز سازمان مهندسیساختمان کشور برای اطمینان از استحکام استاتیک و دینامیک سازه­ای سایت – دکل- آنتن و ملحقات و همچنین تاییدیه استحکام ساختمان جهت سایت های پشت بامی

تاییدیه مشخصات دکل (مبنی بر مطابق بودن با الزامات فنی از قبیل قابلیت استفاده مشترک چند اپراتور/ تحمل باد با سرعت 120 کیلومتردر ساعت/زلزله و...). در این خصوص اپراتور یک نسخه اصل از اطلاعات فنی کلیه دکل های مورد استفاده خود را که به تایید سازنده و خود رسیده است را به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه خواهند نمود.

ارائه گواهی های لازم درخصوص رعایت کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای لازم ازجمله نصب ایمن و اصولی دکل وسایر تجهیزات و سیستم گراندینگ/ برق/ برقگیر-صاعقه/عدم صعود از دکل پس از نصب توسط اپراتور. (این گواهی ها پس از نصب تهیه و به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه خواهند شد.)

پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی .(مطابق مواد 6 و8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران)

پروانه محیط زیست از سازمان محیط زیست برای اطمینان از به حداقل رسیدن اثر محیطی نامطلوب سایت- دکل آنتن. (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران )

پروانه یا تاییدیه حفاظت در مقابل تشعشعات الکترومغناطیسی سیستم­های مخابراتی به کار رفته از سازمان انرژی اتمی ایران (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران.)

پروانه رعایت سلامت عمومی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورا ی محترم اسلامی شهر تهران.)

تبصره یک: در راستای اجرای تبصره ماده هشت مصوبه 381مین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 17/03/1390 که مقرر نمودهمراجع مذکور موظفند حداکپر ظرف مدت سی (30) روز نسبت به پاسخگویی به متقاضیان و دارندگان پروانه اقدام نمایند و در غیر این صورت متقاضی و یا دارندگان پروانه مجازندمطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار نظر مرجع ذیربط ظرف مهلت تعیین شده و اعلام کتبی مراتب به شرکت از طرف اپراتور، پس از استعلام از مرجع مربوطه از طرف شرکت احراز صحت اعلام اپراتور به منزله تایید تلقی خواهد شد.

تبصره دو: هرگونه مسئولیت ناشی از عدم اخذ مجوزهای سه گانه فوق برای سایت-دکل-آنتن های موجود به عهده ی اپراتور صاحب سایت – دکل- آنتن میباشد

صدور مجوز

براساس ضوابط شهرداری نصب هرگونه سازه در شهر نیاز به اخذ مجوز از شهرداری می باشد. این شرکت با داشتن مجوزهای لازم و کارشناسان کارآزموده، مسئولیت صدور مجوز احداث سایتها و دکلهای مخابراتی و ارتباطی با در نظر گرفتن الزامات شهرسازی و زیباسازی در سطح شهر تهران را بر عهده دارد. کلیه درخواستهای واصله ابتدا توسط کارشناسان مورد بررسی و بازدید عینی قرار گرفته سپس گزارشات حاصله جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه فنی (متشکل ازنماینده شورای اسلامی شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری(اداره کل معماری و ساختمان)،نماینده معاونت خدمات شهری(اداره کل امور خدمات شهری-سازمان زیبا سازی-سازمان پارک ها وفضای سبز) ، معاونت برنامه ریزی(سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)،معاونت حقوقی ،شورا و امور مجلس(اداره کل حقوقی)، نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر ) ارجاع و در صورت تائید در کارگروه فنی مجوز احداث صادر می گردد.

فرایند صدور مجوز

فرم درخواست مجوز

قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت ماهواره

ماده(1)    به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي که قانون تعيين کرده است، ممنوع می­باشد.

ماده(2)    وزارت کشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت به جمع آوري تجهيزات دريافت از ماهواره اقدام نمايد.

تبصره-     مهلت جمع آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يک ماه است، بعد از انقضاي مهلت مذکور استفاده کنندگان به مجازات­هاي تصريح شده در اين قانون محکوم خواهند شد.

ماده(3)    وزارت کشور موظف است با هماهنگي وزارت اطلاعات با وسايل ممکن نسبت به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي که صرفا براي دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اقدام کند و ضمن توقيف وسايل فوق عاملان آن را با وسايل توقيفي به مراجع صالحه قضايي معرفي کند. نحوه هماهنگي در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

تبصره-     کليه کالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني کشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي­گيرد.

ماده(4)    کليه دستگاه‌هاي فرهنگي کشور موظفند آثار مخرب استفاده از برنامه‌هاي منحرف کننده را در جامعه تبيين نمايند.

ماده(5)    سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (موسسه رسانه­هاي تصويري) مي‌توانند نسبت به ضبط و بخش ان دسته از برنامه‌هاي ماهواره که مغاير با ارزش­ها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايد.

ماده(6)    دستگاه‌هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي وابسته از شمول اين قانون مستثني می­باشند.

تبصره-     صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و بخش و لوازم يدکي متعلق به آن‌ها و مواد اوليه توليد فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع و بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف می­باشد.

ماده(7)    دستگاه‌ها و سازمان‌هايي که براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمايند.

ماده(8)    واردکنندگان، توليد کنندگان و توزيع کنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه­ها و مجازات به ده تا يک‌صد ميليون ريال محکوم مي‌گردند.

ماده(9)    استفاده کنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدي از يک ميليون تا سه ميليون ريال محکوم مي‌گردند:

الف- حمل، نگه‌داري، نصب و تعمير تجهيزات ماهواره ممنوع و مرتکبان به مجازات نقدي از يک تا بنج ميليون ريال محکوم مي‌شوند.

ب- وجوه دريافتي بابت مجازات مواد 8 و 9 اين قانون به خزانه واريز و صد درصد (100%) آن جهت تامين هزينه­هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه‌هاي کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.

ماده(10)   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم­هاي حقوقي و بين‌المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي کشور و حفظ کيان خانواده عليه برنامه‌هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

تبصره-     نشر آگهي­هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهري که متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي باشد، ممنوع است.

ماده(11)   دولت موظف است ظرف مدت يک ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي ان را تهيه و تصويب نمايد.

 

قانون فوق مشتمل بر يازده و چهار تبصره در جلسه روز يکشنه 23/11/1373 تصويب و در تاريخ 26/11/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

 منبع : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

تابلوی اعلانات

لیست کتب مرجع به روز رسانی شد

سرویس آموزش آنلاین تا اطلاع ثانوی قطع میباشد

آموزش DMR هایترا و موتورلا به روز رسانی شد

پکیج آموزشی طراحی شبکه به اتمام رسید .(آزاد)

کرک نرم افزار طراحی شبکه روی سایت قرار گرفت

 

درباره ما

واحد آموزش مجموعه شرکت های آدپارس

آدرس: تهران خیابان بهشتی ؛ میدان تختی پلاک 259

تلفن:02188543529

فکس : 02189778026

سامانه پیامک : 10002110001000