الزامات و مقررات شهرداری برای نصب دکل و آنتن

شهرداری تهران اعلام داشت که  به منظور ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های  ارتباط رادیویی در شهر تهران ، نصب هرگونه سازه در شهر نیاز به اخذ مجوز داشته و مسئولیت صدور مجوز احداث سایت ها و دکل های مخابراتی به  شرکت ارتباطات مشتری شهر  واگذار شده است .

بدین ترتیب کلیه ی متقاضیان موظفند قبل از نصب هر گونه دکل، آنتن و ایستگاه ارتباط رادیویی، مجوز نصب از شرکت مذکور دریافت نمایند. بدیهی است، در صورتی که نصب سایت و یا دکل بدون اخذ مجوز صورت گیرد،  پیگیرد قانونی خواهدداشت.

:: مدارک لازم جهت بررسی درخواست صدور مجوز برای نصب سایت – دکل – آنتن:

درخواست کتبی متقاضی. (متقاضی می­بایست مشمول ماده 6 و بند ی ماده 2 مصوبه شورای محترم اسلامی باشد)

کپی اساسنامه متقاضی. (اشخاص حقوقی)

معرفی نماینده تام الاختیار جهت پیگِیری امور مربوط به درخواست. (اشخاص حقوقی)

ارائه کپی پایانکار معتبر (جهت ساختمان های مسکونی/اداری/ تجاری که دکل روی پشت بام آنها نصب خواهد شد)

آدرس و کروکی دقیق محل مورد نظر. شامل خیابانهای اصلی و فرعی، پلاک ساختمان،کد پستی، کد نوسازی پلاک ثبتی )

مشخصات فنی سایت و دکل.  (نقشه جانمایی دکل و سایر تجهیزات (دارای ابعاد و مقیاس )، انوع و ارتقاع دکل، محل نصب دکل و تجهیزات تعداد و نوع و ارتفاع و جهت آنتنها)

نام کد سایت مورد نظر.

طول وعرض جغرافیایی دقیق محل مورد نظر.

ارائه حداقل سه عکس قابل قبول از هر سایت که نشاندهنده ظاهر سایت (ساختمان) و دکل (ویا سازه جایگزین دکل) و آنتن (ویا آنتن ها)باشد.

مشخص نمودن هویت صاحب ملک یا محل مورد نظر.

ارائه تعهد از سوی متقاضی (بهره بردار) برای موافقت و همچنین پیشبینی و طرح و مهندسی لازم برای پذیرش نصب آنتن و ملحقات و تجهیزات اپراتورهای احتمالی دیگری که در آینده ممکن است متقاضی اشتراک گذاری سایت- دکل- آنتن باشند. مشخصات فنی و کمیت تجهیزات احتمالی اپراتور دیگر معادل تجهیزات موجود در نظر گرفته خواهد شد.

ارائه طرح و تعهد انجام زیباسازی/ اختفا/ استتار.

تاییدیه فنی طرح اجرایی هر سایت از مهندس طراح دارای مجوز سازمان مهندسیساختمان کشور برای اطمینان از استحکام استاتیک و دینامیک سازه­ای سایت – دکل- آنتن و ملحقات و همچنین تاییدیه استحکام ساختمان جهت سایت های پشت بامی

تاییدیه مشخصات دکل (مبنی بر مطابق بودن با الزامات فنی از قبیل قابلیت استفاده مشترک چند اپراتور/ تحمل باد با سرعت 120 کیلومتردر ساعت/زلزله و...). در این خصوص اپراتور یک نسخه اصل از اطلاعات فنی کلیه دکل های مورد استفاده خود را که به تایید سازنده و خود رسیده است را به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه خواهند نمود.

ارائه گواهی های لازم درخصوص رعایت کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای لازم ازجمله نصب ایمن و اصولی دکل وسایر تجهیزات و سیستم گراندینگ/ برق/ برقگیر-صاعقه/عدم صعود از دکل پس از نصب توسط اپراتور. (این گواهی ها پس از نصب تهیه و به شرکت ارتباط مشترک شهر ارائه خواهند شد.)

پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی .(مطابق مواد 6 و8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران)

پروانه محیط زیست از سازمان محیط زیست برای اطمینان از به حداقل رسیدن اثر محیطی نامطلوب سایت- دکل آنتن. (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران )

پروانه یا تاییدیه حفاظت در مقابل تشعشعات الکترومغناطیسی سیستم­های مخابراتی به کار رفته از سازمان انرژی اتمی ایران (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورای محترم اسلامی شهر تهران.)

پروانه رعایت سلامت عمومی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (مطابق مواد 6 و 8 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیویی شورا ی محترم اسلامی شهر تهران.)

تبصره یک: در راستای اجرای تبصره ماده هشت مصوبه 381مین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 17/03/1390 که مقرر نمودهمراجع مذکور موظفند حداکپر ظرف مدت سی (30) روز نسبت به پاسخگویی به متقاضیان و دارندگان پروانه اقدام نمایند و در غیر این صورت متقاضی و یا دارندگان پروانه مجازندمطابق با قوانین و مقررات اقدام نمایند. در صورت عدم اظهار نظر مرجع ذیربط ظرف مهلت تعیین شده و اعلام کتبی مراتب به شرکت از طرف اپراتور، پس از استعلام از مرجع مربوطه از طرف شرکت احراز صحت اعلام اپراتور به منزله تایید تلقی خواهد شد.

تبصره دو: هرگونه مسئولیت ناشی از عدم اخذ مجوزهای سه گانه فوق برای سایت-دکل-آنتن های موجود به عهده ی اپراتور صاحب سایت – دکل- آنتن میباشد

صدور مجوز

براساس ضوابط شهرداری نصب هرگونه سازه در شهر نیاز به اخذ مجوز از شهرداری می باشد. این شرکت با داشتن مجوزهای لازم و کارشناسان کارآزموده، مسئولیت صدور مجوز احداث سایتها و دکلهای مخابراتی و ارتباطی با در نظر گرفتن الزامات شهرسازی و زیباسازی در سطح شهر تهران را بر عهده دارد. کلیه درخواستهای واصله ابتدا توسط کارشناسان مورد بررسی و بازدید عینی قرار گرفته سپس گزارشات حاصله جهت تصمیم گیری نهایی به کارگروه فنی (متشکل ازنماینده شورای اسلامی شهر تهران، نماینده معاونت شهرسازی و معماری(اداره کل معماری و ساختمان)،نماینده معاونت خدمات شهری(اداره کل امور خدمات شهری-سازمان زیبا سازی-سازمان پارک ها وفضای سبز) ، معاونت برنامه ریزی(سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات)،معاونت حقوقی ،شورا و امور مجلس(اداره کل حقوقی)، نماینده شرکت ارتباط مشترک شهر ) ارجاع و در صورت تائید در کارگروه فنی مجوز احداث صادر می گردد.

فرایند صدور مجوز

فرم درخواست مجوز