به نقل از واحد روابط عمومی مجموعه شرکت های آ د پارس . واحد آموزش و تحقیق و توسعه شرکت اولین دوره تخصصی حفاظت اطلاعات و امنیت مخابرات را در سطح عمومی و اختصاصی برگزار مینماید. در این دوره که قرار است به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار گردد ؛ مقدمات انواع متد های حفاظتی و متد بومی حفاظت گوش هوشمند ایرانی آموزش داده خواهد شد . در این دوره مسائل مهم !!!!!!!!!! مورد بررسی قرار گرفته و به نقاط ضعف ارتباطات و راه حل های سازمانی جدید جهت اکتشاف و جلوگیری از نفوز پرداخته میگردد .