به نقل از مدیر تحقیقات مجموعه آ د پارس به زودی کتاب جامع  مبتی بر بهداشت حرفه ای و ایمنی در استفاده از تجهیزات بیسیم آماتور منتشر میگردد . در این کتاب استاندارد های مختلف که از سوی سازمان های مختلف جهانی مورد تایید قرار گرفته است و همچنین بازنویسی و ساده سازی جهت بهره برداری افراد مختلف سازمانی که با  تجهیزات بیسیم از نوع دستی و خودرویی فعالیت میکنند میباشد . نکات مختلفی همچون

  • تشعشعات و خطرات در زمان مکالمه
  • نوع استقرار در کنار تجهیزات
  • اصول و الگوی استفاده
  • باید ها و نباید های برنامه ریزی
  • استاندارد های مورد نیاز در برنامه ریزی
  • توان های و شرایط استفاده از

بررسی میگردد . به گفته مدیر برنامه ریزی این مجموعه فایل استاندارد ها و باید ها و نباید هایی سازمان ارتباطات رادیویی به صورت رایگان جهت بهره برداری واحد های مختلف در دسترس مدیریان و مسئولان رادیویی جهت بهره برداری و ایجاد استاندارد مطلوب  قرار میگیرد. وی ادامه داد که از تمام مسئولین و دستندرکارن و پژوهش گرانی که علاقه مند به موضوع فوق میباشند دعوت میشود تا در ارائه مجموعه کامل کتاب امنیت و بهداشت حرفه ای این مجموعه را یاری نمایند .