کتاب مهندسی و تله متری برای صنعت عملی رادیو 

 نام کتاب :  مهندسی و تله متری برای صنعت عملی رادیو

مولف  : David Bailey

سال تولید : Newnes - 2003

تعداد صفحه :320

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone}


 

Product Details     Series: IDC Technology (Paperback)
    Paperback: 320 pages
    Publisher: Newnes; 1 edition (September 11, 2003)
    Language: English
    ISBN-10: 0750658037
    ISBN-13: 978-0750658034
    Product Dimensions: 7.6 x 0.7 x 10.4 inches
    Shipping Weight: 1.5 pounds