کتاب مهندسی سیستم در ارتباطات بی سیم

 نام کتاب :  مهندسی سیستم در ارتباطات بی سیم

مولف  : Heikki Niilo Koivo

سال تولید : 2010

تعداد صفحه :356

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details

  • Hardcover: 356 pages
  • Publisher: Wiley; 1 edition (January 26, 2010)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0470021780
  • ISBN-13: 978-0470021781
  • Product Dimensions: 6.8 x 1 x 9.9 inches
  • Shipping Weight: 1.6 pounds