کتاب هند بوک نصب و راه اندازی تلفن،ویرایش نهایی

 نام کتاب :  هندبوک نصب و راه اندازی تلفن،  ویرایش نهایی

مولف  : Stephen Roberts

سال تولید : CRC - 2007

تعداد صفحه :536

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details

  • Paperback: 178 pages
  • Publisher: Newnes; 2 edition (June 26, 2001)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0750652691
  • ISBN-13: 978-0750652698
  • Product Dimensions: 0.5 x 6 x 8.8 inches
  • Shipping Weight: 10.6 ounces