کتاب مروری جامع بر سیستم های ارتباطی UWB

 نام کتاب :  مروری جامع بر سیستم های ارتباطی UWB

مولف  :Domenico Porcino

سال تولید : Hindawi Publishing Corporation- 2006

تعداد صفحه :497

مرجع : خیر

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details

  • Series: Eurasip Signal Processing and Communications
  • Hardcover: 497 pages
  • Publisher: Hindawi Publishing Corporation (May 31, 2006)
  • Language: English
  • ISBN-10: 9775945100
  • ISBN-13: 978-9775945105
  • Product Dimensions: 1.5 x 6.5 x 9.5 inches
  • Shipping Weight: 3 pounds