آخرین آبدیت های نرم افزار آیکوم                      adpars1.jpg


 

مدل ورژنتاریخ به روز رسانی
IC-7850/IC-7851 Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/06/29
Firmware(Version 1.11), Firmware Utility and manuals. 2015/09/18
Firmware(Version 1.10), Firmware Utility and manuals. 2015/07/17
Firmware(Version 1.01), Firmware Utility and manuals. 2015/03/25
IC-7800 Firmware(Ver.3.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.3.01), Firmware Utility and manuals. 2014/03/28
Firmware(Ver.3.00), Firmware Utility and manuals. 2013/11/29
Firmware(Ver.2.30), Firmware Utility and manuals. 2011/01/31
Firmware(Ver.2.21), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.2.20), Firmware Utility and manuals. 2009/05/19
Firmware(Ver.2.12), Firmware Utility and manuals. 2008/06/12
Firmware(Ver.2.11), Firmware Utility and manuals. 2008/02/29
Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2006/08/18
Firmware(Ver.2.03), Firmware Utility and manuals. 2006/05/30
Firmware(Ver.1.22), Firmware Utility and manuals. 2006/01/05
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2004/07/20
IC-7700 Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2014/03/26
Firmware(Ver.1.21), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.20), Firmware Utility and manuals. 2011/01/27
Firmware(Ver.1.12), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2009/09/14
Firmware(Ver.1.10), Firmware Utility and manuals. 2009/06/08
Firmware(Ver.1.04), Firmware Utility and manuals. 2008/12/11
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2008/07/02
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2008/03/31
IC-7600 Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2015/05/18
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2010/10/29
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2009/03/05
IC-7410 Firmware(Release 1), Firmware Utility and manuals. 2013/08/08
IC-7300 Firmware(Version 1.14), Firmware Utility and manuals. 2016/10/05
Firmware(Version 1.13), Firmware Utility and manuals. 2016/05/27
Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/04/14
IC-9100 Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/01/27
Firmware(Release E2) and manuals. 2013/08/01
Firmware(Release E1) and manuals. 2012/03/13
IC-7100 Setting data file (Original Repeater list) USA version 2016/01/26
Setting data file (Original Repeater list) EUR version 2016/01/26
Cloning software(Rev 1.10). 2015/05/21
Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E5) and manuals. 2016/01/15
Firmware(Release E4) and manuals. 2015/05/21
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/03/03
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/01/14
Firmware(Release E1) and manuals. 2013/10/30
IC-7100/
IC-7200/
IC-7300/
IC-7410/
IC-7600/
IC-7850/
IC-7851/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.20), Driver Utility and manuals. 2013/08/01
IC-7100/
IC-7200/
IC-7410/
IC-7600/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.10), Driver Utility and manuals. 2013/06/28
IC-7200/
IC-7600
USB Driver(Ver.1.00), Driver Utility and manuals. 2009/02/26
ID-1 Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
ID-5100A Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100E Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100A
ID-5100E
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/05/22
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/10/30
Firmware(Release E1) and manuals. 2014/07/09
Cloning software(Revision 1.20) and manuals. 2015/05/22
Cloning software(Revision 1.10) and manuals. 2014/10/30
Cloning software(Rev 1.00) and manuals. 2014/04/01
IC-80AD
IC-E80D
ID-880H
ID-E880
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2011/07/04
Cloning software(Rev 1.0) and manuals. 2009/02/25
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Firmware(Release E1) and manuals. 2015/06/09
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/08/22
ID-51A
ID-51E
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2012/12/25
ID-31A
ID-31E
Cloning software(Rev 1.20) and manuals. 2014/01/28
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2012/05/10
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2011/12/15
Firmware(Release E2(CPU 1.03, DSP 1.04)) and manuals. 2012/05/15
Firmware(Release E1(CPU 1.02, DSP 1.03)) and manuals. 2012/02/17
ID-RP2C
ID-RP2D
ID-RP2L
ID-RP2V
ID-RP2000V
ID-RP4000V
USB Driver (Revision 3.00) 2014/06/10
IC-2730A
IC-2730E
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/12/24

Communications Receiver

مدلسرویستاریخ به روز رسانی
IC-R9500 Firmware USA version (USA Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware USA version (USA Ver.1.05) 2007/09/03
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.05) 2007/09/03
IC-R1500
IC-PCR1500
IC-R2500
IC-PCR2500
Control software (Ver.2.201) 2013/10/01
Control software (Ver.2.20) 2011/06/15
Control software (Ver.2.11) 2011/03/14
Control software (Ver.2.10) 2007/06/11
Firmware data (Ver.2.10) 2013/10/01
Control software (Ver.2.01) 2006/07/13
Firmware data (Ver.2.01) 2006/07/13
IC-PCR1000 Control software (Ver.2.2) 2004/06/22
Control software ----/--/--

 

D-STAR Gateway Software

مدلسرویستاریخ به روز رسانی
RS-RP2C Firmware USA version (Ver.2.2) 2008/12/16
Firmware USA version (Ver.2.1) 2008/08/13

Option

مدلسرویستاریخ به روز رسانی
OPC-478UC USB Driver (Version 1.5) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0F) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.4) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.3) 2010/11/12
OPC-2218LU USB Driver (Version 1.2) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0G) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.1) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.00) 2011/12/13
OPC-2350LU USB Driver (Version 1.1) 2016/08/19
USB Driver (Version 1.0) 2014/08/22
RS-BA1 Control software (Ver.1.92) 2016/02/05
Control software (Ver.1.80) 2015/07/17
Control software (Ver.1.70) 2015/02/04
Control software (Ver.1.60) 2014/03/26
Control software (Ver.1.50) 2013/11/29
Control software (Ver.1.41) 2013/08/01
Control software (Ver.1.40) 2013/06/28
Control software (Ver.1.30) 2012/06/29
Control software (Ver.1.20) 2011/04/01
RC-28 Firmware (Ver.1.01) 2013/06/28
RS-MS1A Repeater List (Version 20151107) 2015/11/10

 


Network/RoIP

مدلسرویستاریخ به روز رسانی
AP-90M Firmware (Version 2.12) 2016/10/12
Firmware (Version 2.11) 2016/07/27
Firmware (Version 2.10) 2016/05/27
Firmware (Version 2.08) 2015/11/19
CS-IP100H Cloning software (Ver.1.02) 2014/02/28
IP1000C (100 terminal versions #11 and #12) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP1000C (20 terminal versions #13 and #14) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP100FS Software update (Version 1.46) 2016/07/19
Software update (Version 1.45) 2015/12/21
Software update (Version 1.41) 2015/05/19
Software update (Version 1.31) 2014/09/26
Software update (Version 1.22) 2014/06/25
RS-AP3 Software update (Version 2.16) 2016/10/12
Software update (Version 2.15) 2016/07/27
Software update (Version 2.14) 2016/05/27
Software update (Version 2.10) 2015/11/19
VE-PG3 Firmware (Version 2.16) 2016/01/20
Firmware (Version 2.15) 2015/10/28
Firmware (Version 2.14) 2015/06/09
Firmware (Version 2.04) 2014/11/12
Firmware (Version 2.03) 2014/10/21

تابلوی اعلانات

لیست کتب مرجع به روز رسانی شد

سرویس آموزش آنلاین تا اطلاع ثانوی قطع میباشد

آموزش DMR هایترا و موتورلا به روز رسانی شد

پکیج آموزشی طراحی شبکه به اتمام رسید .(آزاد)

کرک نرم افزار طراحی شبکه روی سایت قرار گرفت

 

درباره ما

واحد آموزش مجموعه شرکت های آدپارس

آدرس: تهران خیابان بهشتی ؛ میدان تختی پلاک 259

تلفن:02188543529

فکس : 02189778026

سامانه پیامک : 10002110001000