خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي راديوييشرکت آ د پارس ، به پشتوانه توان فني-تخصصي بالا و با استفاده از ابزارهاي نوين طراحي شبکه، از طريق ارائه راهکارهاي جامع با هدف تامين نيازهاي ارتباطي و ارتقاء قابليت هاي شبکه هاي راديويي سنتي، خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي راديويي در حوزه ارتباطات سیار و شبکه های  بی­سيم ارائه مي ­نمايد .

خدمات مشاوره:

- بررسي و نيازسنجي شبکه هاي ارتباطي ( انتقال صوت و اطلاعات ).

- امکان سنجي و ارائه راهکار ( انتخاب، جايگزيني، ارتقاء سیستم و برآورد هزينه ).

- مشاوره در نحوه تامين تجهيزات و برند مربوطه.

- تهيهRFPو برگزاري مناقصات.

 خدمت آموزش :

آموزش پرسنل داخلی جهت ایجاد یک سیستم کارا و یکپارچه

آموزش پرسنل حراستی جهت پشتیبانی امنیتی

آموزش پرسنل فنی جهت پشتیبانی تجهیزات

آموزش پرسنل اداری و اپراتوری

 
خدمات طراحي و اجرا :

- طراحي شبکه هاي راديويي متحرک زميني- بي­سیم (انجام محاسبات ميداني و تعيين مدل انتشار امواج از طريق ابزارهاي نوين طراحي ).

- طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي ثابت - مايکروويو ( نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه).

- مشاوره و دريافت مجوز شبکه راديويي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.

- نصب و نگهداري ايستگاه ها و تجهیزات

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید