جدول زمان بندی و ثبت نام کلاس‌ها

# نام دوره‌ی آموزشی استاد دوره تاریخ برگزاری
1 **دوره نصب و راه اندازی بیسیم اساتید کلاس b 02 بهمن 1396
2 دوره مدیریت حفاظت اطلاعات رادیویی اساتید کلاس b 04 تیر 1397
3 دوره بهداشت و ایمنی بیسیم اساتید کلاس b 04 ارديبهشت 1397
4 دوره تعمیرات بیسیم موتورلا درجه دو اساتید کلاس b 21 خرداد 1397
5 دوره کاربردی حفاظت الکترونیکی(درجه دو) مهندس مرادیان 29 خرداد 1397
6 دوره تخصصی پوشش رادیویی(درجه دو) اساتید کلاس b 01 خرداد 1397
7 دوره تخصصی تعمیرات بیسیم آیکم درجه دو اساتید کلاس b 27 ارديبهشت 1397
8 دوره تخصصی ارتباطات بحران(درجه 2) مهندس وفادار 29 ارديبهشت 1395
9 دوره آموزشی مدیر شبکه مخابراتی بیسیم مدرسین کلاس c 17 خرداد 1397
10 ارتباط ماهواره ای CAT 2 04 تیر 1397
11 دوره تخصصی رادیو سرور دکتر م .سرافراز 26 دی 1396
12 نصب و راه اندازی BTS دکتر م .سرافراز 01 تیر 1397
13 دوره مقدماتی بیسیم( مفاهیم) مهندس مهدی حسینی 17 خرداد 1397
14 *برنامه ریزی و پروگرامینگ بیسیم CAT 2 03 خرداد 1397
15 موقعیت یابی و AVL دکتر عباس مفیدی 01 خرداد 1397