جدول زمان بندی و ثبت نام کلاس‌ها

# نام دوره‌ی آموزشی استاد دوره تاریخ برگزاری
1 **دوره نصب و راه اندازی بیسیم اساتید کلاس b 20 مهر 1398
2 دوره مدیریت حفاظت اطلاعات رادیویی اساتید کلاس b 26 آبان 1398
3 دوره بهداشت و ایمنی بیسیم اساتید کلاس b 21 آبان 1398
4 دوره تعمیرات بیسیم موتورلا درجه دو اساتید کلاس b 13 مهر 1398
5 دوره کاربردی حفاظت الکترونیکی(درجه دو) مهندس مرادیان 25 مهر 1398
6 دوره تخصصی پوشش رادیویی(درجه دو) اساتید کلاس b 26 شهریور 1398
7 دوره تخصصی تعمیرات بیسیم آیکم درجه دو اساتید کلاس b 20 شهریور 1398
8 دوره تخصصی ارتباطات بحران(درجه 2) مهندس وفادار 09 شهریور 1398
9 دوره آموزشی مدیر شبکه مخابراتی بیسیم مدرسین کلاس c 10 مهر 1398
10 ارتباط ماهواره ای CAT 2 28 شهریور 1398
11 دوره تخصصی رادیو سرور دکتر م .سرافراز 30 شهریور 1398
12 نصب و راه اندازی BTS دکتر م .سرافراز 30 شهریور 1398
13 دوره مقدماتی بیسیم( مفاهیم) مهندس مهدی حسینی 13 شهریور 1398
14 *برنامه ریزی و پروگرامینگ بیسیم CAT 2 30 شهریور 1398
15 موقعیت یابی و AVL دکتر عباس مفیدی 30 -3443