کتابچه آنتن ها

نام کتاب :  کتابچه کاربردی آنتن ها

مولف  : Joseph J. Carr

سال تولید : Newnes - 2001

تعداد صفحه :288

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده : کتابچه جعبه ابزار آنتن ها مجموعه ای کامل در زمینه انتن ها میباشد .


 Product Details

  • name :Antenna Toolkit
  • Series: Joseph J. Carr (Paperback)
  • Paperback: 288 pages
  • Publisher: Joseph J. Carr (Paperback); 1 edition (Newnes - 2001)
  • Language: English
  • ISBN-10: 075064947X
  • ISBN-13: [075064947X
  • Product Dimensions: 7 x 0.6 x 10 inches
  • Shipping Weight: 1.4 pounds