کتاب رادار شناختی، دانش کمک به طور کامل تطبیقی

نام کتاب :  رادار شناختی، دانش کمک به طور کامل تطبیقی

مولف  : J. R. Guerci

سال تولید : 2010

تعداد صفحه :180

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

 

{plusone}

  

Product Details

  • Series: Artech House Remote Sensing Library
  • Hardcover: 180 pages
  • Publisher: Artech House; 1 edition (April 30, 2010)
  • Language: English
  • ISBN-10: 159693364X
  • ISBN-13: 978-1596933644
  • Product Dimensions: 0.8 x 6.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 15.2 ounces