کتاب مقدمه ای بر فیبر نوری، چاپ دوم

نام کتاب :  مقدمه ای بر فیبر نوری، چاپ دوم

مولف  : John Crisp

سال تولید : Newnes - 2001

تعداد صفحه :230

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده : کتاب جامع مقدمه ای بر فیبر نوری کتابی کاربردی در زمینه شبکه هیا ارتباطی میباشد که کلیه متاغل پیرامون شبکه های کابل نوری را مورد مطالعه قرار میدهد . این کتاب به چاپ 11 در سال 2018 رسیده است . 

Product Details

  • Series: IDC Technology
  • Paperback: 230 pages
  • Publisher: Newnes; 2 edition (June 26, 2001)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0750650303
  • ISBN-13: 978-0750650304
  • Product Dimensions: 9.2 x 6.2 x 0.6 inches
  • Shipping Weight: 15 ounces