کتاب کانال های محو شدن موبایل

 نام کتاب :  کانال های محو شدن موبایل

مولف  : Matthias Patzold

سال تولید : John Wiley & Sons LTD - 2002

تعداد صفحه :529

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone}

 


 

Product Details

  • Hardcover: 529 pages
  • Publisher: Wiley; 1 edition (February 27, 2002)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0471495492
  • ISBN-13: 978-0471495499
  • Product Dimensions: 6.9 x 1.2 x 9.8 inches
  • Shipping Weight: 1.8 pounds