کتاب مهندسی سیستم های بیسیم

  مدارها و سیستمهای ارتباطی بی سیم

نام کتاب : مدارها و سیستمهای ارتباطی بی سیم

مولف  : Yichuang Sun

سال تولید : 2004

تعداد صفحه :319

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده : کلیات و مجموعه کامل آموزشی در زمینه سیستم های ارتباطی رادیویی در این کتاب جکع آوری گردیده شده است . این کتاب در دانشگاه UCLL با عنوان دروس دانشگاهی تدریس میگردد. 

Product Details

  • Series: Wireless Communications Circuits and Systems
  • Hardcover: 180 pages
  • Publisher: The Institution of Engineering and Technology - 2004 Yichuang Sun
  • Language: English
  • ISBN-10: 159693364X
  • ISBN-13: 978-1596933644
  • Product Dimensions: 0.8 x 6.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 15.2 ounces