کتاب شبکه و حسگر های بیسیم

  کتاب شبکه های بی سیم و حسگر بی سیم

نام کتاب : شبکه های بی سیم و حسگر بی سیم

مولف  :Jagannathan Sarangapanin

سال تولید : CRC - 2007

تعداد صفحه :319

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده : معرفی و بررسی وجودیت و نوع کارکرد کلیه سنسور ها و شبکه های کنترلی الکترونیکی در زمینه مخابرات و ارتباطات را از سال 1980 الی 206 بررسی میکند .این کتاب در زمان ورود به دانگاه های مخابراتی رده خارج  از کشور توصیه میگردد .

  

Product Details

  • name: Wireless Ad Hoc and Sensor Networks, Protocols, Performance, and Control
  • Hardcover: 180 pages
  • Publisher: Jagannathan Sarangapani - CRC - 2007
  • Language: English
  • ISBN-10: 0824726758
  • ISBN-13: 90824726758
  • Product Dimensions: 0.8 x 6.2 x 9 inches
  • Shipping Weight: 15.2 ounces