کتاب تئوری و طراحی فیلتر های مایکروویو

 نام کتاب : تئوری و طراحی فیلتر های مایکروویو

مولف  : Ian C. Hunter

سال تولید : The Institution of Engineering andTechnology - 2001

تعداد صفحه :368

مرجع : بله

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details

  • Hardcover: 368 pages
  • Publisher: The Institution of Engineering and Technology (December 1, 2001)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0852967772
  • ISBN-13: 978-0852967775
  • Product Dimensions: 6.2 x 1 x 9.3 inches
  • Shipping Weight: 1.4 pounds