کتاب درک مدلسازی شبکه رادیویی UMTS,برنامه ریزی و بهینه سازی خودکار (تئوری و عملی)

 نام کتاب :  درک مدلسازی شبکه رادیویی UMTS,برنامه ریزی و بهینه سازی خودکار (تئوری و عملی)

مولف  : Maciej Nawrocki

سال تولید : 2006

تعداد صفحه :544

مرجع : خیر

نسخه : PDF 

قابلیت خرید کتاب فزیکی: بله

چکیده

{plusone} 

Product Details

  • Hardcover: 544 pages
  • Publisher: Wiley; 1 edition (June 16, 2006)
  • Language: English
  • ISBN-10: 0470015675
  • ISBN-13: 978-0470015674
  • Product Dimensions: 6.8 x 1.4 x 9.9 inches
  • Shipping Weight: 2.6 pounds