جدول زمان بندی و ثبت نام کلاس‌ها

# نام دوره‌ی آموزشی استاد دوره تاریخ برگزاری
1 **دوره نصب و راه اندازی بیسیم اساتید کلاس b 25 تیر 1400
2 دوره مدیریت حفاظت اطلاعات رادیویی اساتید کلاس b 22 تیر 1400
3 دوره بهداشت و ایمنی بیسیم اساتید کلاس b 30 تیر 1400
4 دوره تعمیرات بیسیم موتورلا درجه دو اساتید کلاس b 19 تیر 1400
5 دوره کاربردی حفاظت الکترونیکی(درجه دو) مهندس مرادیان 16 تیر 1400
6 دوره تخصصی پوشش رادیویی(درجه دو) اساتید کلاس b 30 خرداد 1400
7 دوره تخصصی تعمیرات بیسیم آیکم درجه دو اساتید کلاس b 25 خرداد 1400
8 دوره تخصصی ارتباطات بحران(درجه 2) مهندس وفادار 09 شهریور 1398
9 دوره آموزشی مدیر شبکه مخابراتی بیسیم مدرسین کلاس c 23 خرداد 1400
10 ارتباط ماهواره ای CAT 2 27 خرداد 1400
11 دوره تخصصی رادیو سرور دکتر م .سرافراز 22 خرداد 1400
12 نصب و راه اندازی BTS دکتر م .سرافراز 11 تیر 1400
13 دوره مقدماتی بیسیم( مفاهیم) مهندس مهدی حسینی 06 تیر 1400
14 *برنامه ریزی و پروگرامینگ بیسیم CAT 2 02 تیر 1400
15 موقعیت یابی و AVL دکتر عباس مفیدی 05 تیر 1400
16 دوره آموزش طراحی شبکه با ایتول (مقدماتی) دکتر حسن یزدی 06 شهریور 1400
17 دوره آموزش طراحی شبکه با پتلاس (مقدماتی) دکتر زهرا شیخی 15 شهریور 1400