فرم ثبت نام کار آموزی

جهت بررسی حضور شما هنرجوی گرامی در مرکز آموزشگاه فرم زیر را پر نمایید در پرکردن فرم زیر نهایت دقت را بکنید
Please type your full name.
Invalid email address.
فرمت شماره موبایل را صحیح وارد نمایید
در چه مقطعی تحصیل میکنید؟
ورودی نامعتبر است
شما فیلد مربوط به دانشگاهی که تحصیل نموده اید را پر نکرده اید
تاریخ دقیق کار آموزی را مشخص نمایید