ماژول NG 5G به اپراتورها اجازه می دهد تا شبکه های 5G NR مستقر در هر دو حالت NSA (غیر مستقل) و SA (مستقل) را برنامه ریزی و بهینه کنند. قابلیت های مدلسازی و پیشرفته مدل رادیویی فناوری رادیویی Atoll ، همراه با پشتیبانی از انتشار mmWave ، MIMO گسترده و شکل دهی پرتو سه بعدی ، یک چارچوب کامل و تکاملی برای طراحی و استقرار شبکه های 5G NR به اپراتورها ارائه می دهد.
Atoll از برنامه ریزی یکپارچه شبکه برای شبکه های چند RAT پشتیبانی می کند. این برنامه از یک پایگاه داده شبکه چند فن آوری همانند SQL و ORACEL، یک مدل ترافیکی متحد ، یک شبیه ساز ترکیبی  کارلو و یک ماژول چند RAT ACP (برنامه ریزی سلول خودکار) برخوردار است. Atoll چارچوبی جامع و تکاملی را برای برنامه ریزی و بهینه سازی شبکه های چند فناوری از جمله سلول های کوچک ، Wi-Fi یکپارچه و اینترنت اشیا به اپراتورها ارائه می دهد.