اجرای

دوره های اختصاصی

 

اجرای انواع دور های تکنیکال و هایتک بصورت عملی و تئوری در جهت تربیت پرسنل فنی در زمینه فناوری های مخابراتی و ارتباطی .

مشاهده >

دوره های

آموزش از راه دور

 

ارائه انواع دوره های تخصصی مخابرات و ارتباطات بصورت مجازی از راه دور که از طریق سایت بصورت آنلاین برگذار میگردد.

مشاهده >

تامین

منبع و مراجع

 

مراجع شامل کلیه کتاب های فارسی و انگلیسی و منابع که شامل نرم افزار های کاربردی مهندسی ارتباطات رادیویی میباشد .

مشاهده >

ارائه و تامین

نرم افزار

 

فروش و ارائه انواع لاینسس ها و قفل های سخت افزاری و تامین نرم افزار های کاربردی و عملیاتی حوزه ارتباطات و مخبراتی .

مشاهده >

بررسی

پروتکل های امنیتی

 

مشاوره بررسی و معرفی انواع ساختارها و پروتکل های امنیتی و حفاظتی در جهت ایمن سازی و مدیریت در سیستم های ارتباطی .

مشاهده >

مشاوره و بررسی

پروژه

 

ارائه انواع مشاوره و بررسی در جهت راه اندازی و بهینه سازی پروژه های دریایی و هوایی و زمینی بصورت اختصاصی .

مشاهده >

طراحی

شبکه های ارتباطاتی

 

طراحی شبکه های رادیویی مدرن باتوجه به نیاز سنجی های بومی جهت بهره برداری شرکت ها و سازمان ها براساس ابعاد ارتباطی.

مشاهده >

دوره

;دوره کد های سازمانی ICT

 

ارائه انواع دوره کد های سازمانی متناسب با درخواست سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی جهت بهره برداری در صنایع ICT .

مشاهده >