شروع ثبت نام عومی و تخصصی دوره های ارتباط رادیویی سال 1395

با توجه به استقبال و درخواست کاربران به زودی ثبت نام دوره های فشرده رادیویی و مخابراتی در مجموعه آ د پارس شروع میشود.

دوره های آموزشی ارتباطی در سه سطح مدیریتی ؛ فناوری و پشتیبانی و همچنین رده های کنترلی ( حراستی ) انجام میگیرد . دوره های فوق به صورت حضوری بوده و به صورت مجازی تا اطلاع ثانوی انجام نمیگیرد .

دوره های مقدماتی :

1- دیسپچ رادیو

2- مهندسی و ایجاد شبکه رادیویی

3- نرم افزار شبیه سازی سامانه رادیویی

4- مهندسی شبکه رادیویی

5- مدیریت ناوگان

6- ترانک رادیویی

7-رادیو دی ام ار

8- موقعیت یابی

9- راه اندازی شبکه ارتباط بیسیم UHF

 همچنین بیش از 150 رشته مختلف که بر اساس زمان بندی در واحد اموزشی موجود است اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام  سامانه ثبت نام  مراجه نمایید