دوره کاردوره کار آموزی مجازیآموزی مجازی

با توجه به فراگیری بیماری کرونا در کشور و لزوم  طرح فاصله گذاری اجتماعی ؛و با عنایت به فعالیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی در کشور ؛ مجموعه آدپارس در نظر دارد به منظور بهبود واحد های ارتباط با صنعت  دانشگاه ها و واحد های آموزشی  در این سیاست در رشته های زیر کار آموزی به صورت تمام مجازی و مجازی را با ظرفیت محدود انجوام دهد . کلیه گرایش ها و مقاطع تحصیلی رشته نرم افزار (در معاونت فنی و اجرایی نرم افزار ) کلیه رشته های برق و الکترونیک  ( فعال در معاونت مخابرات و ارتباطات ) کلیه گرایش ها مدیریت و بازرگانی  ( فعال در شعبه بین الملل آدپارس) کلیه گرایش های امور مالی ؛ برنامه ریزی  (در معاونت تحقیق و توسعه ) کلیه دوره های کار  آموزی به دو صورت تمام از راه دور  و نیمه از راه دور انجام میپذیرد  .  

درخواست دوره کارورزی بدهید

میتوانید درخواست خود را در آدپارس ثبت کنید منتظر تماس کارشناسان ما بمانید
درخواست آنلاین

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس