دوره کاردوره کار آموزی مجازیآموزی مجازی
با توجه به فراگیری بیماری کرونا در کشور و لزوم  طرح فاصله گذاری اجتماعی ؛و با عنایت به فعالیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی در کشور ؛ مجموعه آدپارس در نظر دارد به منظور بهبود واحد های ارتباط با صنعت  دانشگاه ها و واحد های آموزشی  در این سیاست در رشته های زیر کار آموزی به صورت تمام مجازی و مجازی را با ظرفیت محدود انجوام دهد . کلیه گرایش ها و مقاطع تحصیلی رشته نرم افزار (در معاونت فنی و اجرایی نرم افزار ) کلیه رشته های برق و الکترونیک  ( فعال در معاونت مخابرات و ارتباطات ) کلیه گرایش ها مدیریت و بازرگانی  ( فعال در شعبه بین الملل آدپارس) کلیه گرایش های امور مالی ؛ برنامه ریزی  (در معاونت تحقیق و توسعه ) کلیه دوره های کار  آموزی به دو صورت تمام از راه دور  و نیمه از راه دور انجام میپذیرد  .  

درخواست دوره کارورزی بدهید

میتوانید درخواست خود را در آدپارس ثبت کنید منتظر تماس کارشناسان ما بمانید
درخواست آنلاین
به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.