مراحل دریافت مجوز بیسیم

معرفینحوه ارائه خدماتمدارک مورد نیازهزینه ها و مدت زمان خدمات
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF
ر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی جهت استفاده از دستگاه های بی سیم (شامل: ایستگاه های ثابت و تکرارکننده، بی سیمهای متحرک خودرویی و دستی) به منظور تامین نیاز ارتباطی لحظه ای در مشاغلی که نبود این ارتباط می تواند منجر به ضرر و زیان جانی و یا مالی گسترده شود یا وجود ارتباط رادیویی لحظه ای جزو ضرورت های آن شغل محسوب شود و یا هیچگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر جهت تامین نیاز ارتباطی مورد نظر وجود نداشته باشد، مانند: فوریت های پزشکی، امدادرسانی، سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی، بیمارستان ها، دانشگاه ها، کارخانجات تولیدی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، معادن، تاکسی بی سیم ها و … می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند. مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک (mobile service) عبارت از یک سرویس ارتباط رادیویی بین ایستگاه‌های متحرک و خشکی یا بین ایستگاه‌های متحرک می باشد. همچنین سرویس متحرک خشکی (land mobile service) یک سرویس متحرک بین ایستگاه‌های پایه ثابت و ایستگاه‌های متحرک خشکی، یا بین ایستگاه‌های متحرک خشکی است.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF
بر اساس ماده ۱ "قانون بیسیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس متحرک هوانوردی نظیر شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور، شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل هوایی جهت استفاده از بی سیم های هوانوردی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند. مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک هوانوردی (aeronautical mobile service) عبارت است از یک سرویس متحرک بین ایستگاههای هوانوری و ایستگاه های هوایی، یا بین ایستگاه های هوایی، که ممکن است ایستگاه های شناور نجات را نیز شامل شود. همچنین ممکن است ایستگاه های رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری با فرکانس هایی که برای اضطرار و ایمنی تعیین گردیده است در این سرویس فعالیت کنند.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF
بر اساس ماده ۱ "قانون بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)" و ماده ۳ آیین نامه اجرایی آن برای دایرکردن هر ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی از این سازمان الزامی است. لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس متحرک دریایی می توانند نسبت به ارائه درخواست جهت اخذ این پروانه اقدام نمایند. مطابق تعریف ارائه شده در کتاب جدول ملی تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران، سرویس متحرک دریایی (Maritime Mobile Service)، یک سرویس متحرک بین ایستگاههای ساحلی و ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای شناور، یا بین ایستگاههای ارتباطی داخل شناور است. ایستگاههای شناور نجات و همچنین ایستگاههای رادیو بیکن نشان دهنده موقعیت اضطراری نیز ممکن است در این سرویس قرار گیرند.
تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی
مطابق ماده ۱۸ آیین نامه قانون بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) کلیه دارندگان پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی، در صورت نیاز به تداوم استفاده از شبکه رادیویی، باید حداقل یک ماه قبل از پایان اعتبار پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی نسبت به ارسال درخواست تمدید پروانه به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی و یک رونوشت به اداره کل تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه اقدام نمایند تا اقدامات لازم جهت تمدید پروانه صورت پذیرد. لازم به ذکر است دارنده پروانه در زمان ارائه درخواست تمدید پروانه باید تمامی قبوض صادره حق استفاده از فرکانس را پرداخت کرده و فاقد هرگونه بدهی مالی باشد. همچنین دارنده پروانه موظف است در تاریخ خاتمه اعتبار پروانه و در صورت عدم اقدام به تمدید پروانه، بلافاصله تجهیزات شبکه را خاموش نموده و ضمن جمع آوری تجهیزات، مراتب را سریعا به سازمان جهت پلمپ تجهیزات و لغو پروانه اعلام نماید. ضمنا در صورت خرید هرگونه تجهیزات رادیویی در طول مدت اعتبار پروانه، دارنده پروانه باید نسبت به ارسال تصاویر صورتجلسه های تحویل و تحول مربوطه به همراه درخواست تمدید پروانه اقدام نماید.
لغو پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی لغو پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی
لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد: ۱. پایان اعتبار مهلت پروانه و عدم دریافت درخواست تمدید از سوی دارنده پروانه؛ ۲. اعلام مراجع ذی صلاح؛ ۳. انصراف دارنده پروانه یا انحلال شرکت (دارنده پروانه در صورت عدم نیاز به بهره برداری از شبکه و یا انحلال شرکت، باید در اسرع وقت نسبت به ارسال درخواست لغو پروانه به سازمان اقدام نماید)؛ ۴. تخلف دارنده پروانه و مصوبه کمیسیون فنی جهت لغو به علت تخلف؛ ۵. اعلام شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی) جهت لغو پروانه؛ در صورت لغو پروانه، متقاضی موظف است: ۱. حداکثر طی مدت یک ماه پس از لغو پروانه نسبت به تسویه حساب مالی در خصوص حق استفاده از فرکانس اقدام نماید. ۲. با هماهنگی اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه نسبت به پلمب دستگاه های بیسیم موجود اقدام نماید. ضمنا پس از لغو پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تاسیس پروانه مجدد پذیرفته نخواهد شد.
تغییر پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی تغییر پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی اختصاصی
تغییر در مفاد و یا مشخصات فنی پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی با یکی از علل زیر صورت می گیرد: ۱. درخواست دارنده پروانه؛ ۲. تغییر توسط خود سازمان بر اساس مصوبات جدید کمیسیون فنی به عللی از جمله آخرین مقررات و قوانین ملی و بین المللی و توصیه نامه ای اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور (ITU)؛ ۳. تغییر تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور (جهت سرویس های هوانوردی) و سازمان بنادر و دریانوردی (جهت سرویس های دریایی)؛ ۴. تغییر مسئول شبکه رادیویی شبکه. لازم به ذکر است: - در صورتی که نیاز به تغییر در مشخصات فنی پروانه ( از جمله: توان، فرکانس، نوع پخش، بهره آنتن، پلاریزاسیون، پهنای باند و ...) باشد، دارنده پروانه باید ضمن اعلام دلایل توجیهی و فنی نیاز به تغییر مشخصات فنی از جمله محاسبات فنی مربوط به پوشش شبکه، فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مربوطه را تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. ارسال تاییدیه شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور جهت سرویس های هوانوردی و سازمان بنادر و دریانوردی جهت سرویس های دریایی جهت تغییر در مشخصات فنی ضروری است. - در صورت تغییر مسئول شبکه، بالاترین مقام مسئول دارنده پروانه موظف است فورا نسبت به معرفی مسئول شبکه جدید به سازمان و تکمیل و ارسال فرم ها و مدارک مسئول شبکه جدید (در بخش مدارک مورد نیاز به آن اشاره شده است) اقدام نماید. - در صورت نیاز به تغییر محل ایستگاه (ها)، باید فرم مشخصات فنی ایستگاه (های) مورد نظر تکمیل و به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال شود. - پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری، حداقل تا ۶ ماه هیچ گونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد.

 

نحوه ارائه خدمت:
این خدمت به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود. 

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها و تعداد فرکانس درخواستی و نحوه کانال بندی و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر به همراه محاسبات فنی مربوط به ترافیک و پوشش شبکه (مطابق بند ۱ مدارک لازم) را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. برای استفاده بهینه از طیف فرکانسی و جلوگیری از ارسال درخواست های غیر ضروری، لازم است متقاضیان موارد زیر را در نظر گرفته و با توجه به این موارد و کاربرد آن درخواست اولیه خود را ارسال نمایند: ۱. ضرورت برقراری ارتباط لحظه ای، دلایل توجیهی آن و توپولوژی شبکه درخواستی؛ ۲. مشخص نمودن موارد بهره برداری (حفاظتی، امنیتی، فوریتی و … با ذکر دلایل)؛ ۳. عدم وجود هرگونه امکانات مخابراتی در منطقه مورد نظر جهت رفع نیاز ارتباطی مورد نظر. ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی و پرداخت هزینه حق پردازش درخواست، با توجه به مقررات رادیویی کشور، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی و سیاست های مدیریت طیف مورد تحلیل کارشناسی قرارگرفته و در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی بوده و منابع فرکانسی نیز در منطقه مورد تقاضا موجود باشد، جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به کمیسیون فنی ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) ارسال می گردد؛ ج) براساس رویه ها و بندهای مصوب کمیسیون فنی، اقدامات بعدی جهت اعلام کتبی موافقت و مفاد کمیسیون فنی به متقاضی و درخواست مدارک تکمیلی از متقاضی و یا اعلام کتبی عدم موافقت کمیسیون با درخواست مطرح شده صورت خواهد پذیرفت. د) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی استعلام هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛ ه) سپس اقدامات لازم برای ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان، جهت محاسبه هزینه حق استفاده از فرکانس سه ماهه اول، به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛ و) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد؛ شایان ذکر است: - بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت, تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضا بالاترین مقام می باشد. - با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد, پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخگویی دائمی را دارا باشد. - از آنجائیکه بر اساس مواد ۱۹، ۲۲ و ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای ( آماتوری) و ماده ۲ ‌آن قانون، هر گونه واگذاری, انتقال و یا کرایه پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ماخوذه از سازمان تحت عناوین مختلف, خلاف مقررات می باشد, در صورت وقوع یا مشاهده چنین امری، پروانه رادیویی صادره لغو و فرکانس های تخصیص یافته از سوابق سازمان حذف و نسبت به پلمب تجهیزات شبکه مبادرت خواهد شد ودارنده پروانه حداقل به مدت ۶ ماه پس از لغو پروانه، به هیچ وجه مجاز به ارائه درخواست مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند بود. - کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. - دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی درخواستی ایجاد نخواهد کرد. - پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی، حداقل تا ۶ ماه هیچگونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد. - کلیه متقاضیان صدور، تمدید و توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه های رادیویی جهت پیگیری درخواست های خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان، بخش پیگیری پرونده رادیویی، مراجعه کرده و روند پیشرفت پرونده خود را با درج کد ملی مسئول شبکه مشاهده نمایند و در این خصوص مکاتبه فیزیکی با آنها انجام نخواهد شد. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا پیگیری تلفنی متقاضی در خصوص وضعیت پرونده، خودداری نمایید. در صورت نیاز به مراجعه حضوری، دعوت نامه کتبی توسط سازمان برای متقاضی ارسال خواهد شد. ضمنا در تمام مکاتبات، اعلام کد ملی و سایر مشخصات مسئول شبکه رادیویی جهت درج در سیستم پیگیری الزامی است. - این سازمان با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی فاقد تخصص لازم در زمینه ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات رادیویی می باشند، به منظور ارائه مشاوره های مناسب و انجام طراحی شبکه های رادیویی مورد نیاز آن متقاضیان، اقدام به ارزیابی شرکت های دارای توان فنی و مهندسی لازم در این زمینه نموده است و جهت شرکت هایی که موفق به کسب امتیازات لازم شده و مورد تایید این سازمان می باشند، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی صادر نموده است که فهرست آن شرکت ها به همراه آدرس و شماره تلفن، در بخش فهرست دارندگان پروانه شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی، به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره و انجام طراحی شبکه رادیویی مورد نیاز از خدمات شرکت های مذکور استفاده نماید.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها و تعداد فرکانس درخواستی و نحوه کانال بندی و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر به همراه تصویر تاییدیه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)- اداره کل ارتباطات و ناوبری را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی با توجه به مقررات رادیویی کشور، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی سازمان و بندهای مصوب کمیسیون فنی ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)، در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی باشد، نامه درخواست مدارک به آدرس متقاضی ارسال می گردد تا با مطالعه ضوابط و مقررات رادیویی، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند؛ ج) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده، اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی این موضوع هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛ د) سپس اقدامات لازم جهت ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان جهت محاسبه سه ماهه اول هزینه حق استفاده از فرکانس به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛ ه) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد؛ شایان ذکر است: - بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت, تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضا بالاترین مقام می باشد. - با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد, پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائما در دسترس بوده و امکان پاسخ گویی دائمی را دارا باشد. - از آنجائیکه بر اساس مواد ۱۹، ۲۲ و ۳۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق و ماده ۲ ‌آن قانون، هر گونه واگذاری, انتقال و یا کرایه پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ماخوذه از سازمان تحت عناوین مختلف, خلاف مقررات می باشد, در صورت وقوع یا مشاهده چنین امری، پروانه رادیویی صادره لغو و فرکانس های تخصیص یافته از سوابق سازمان حذف و نسبت به پلمب تجهیزات شبکه مبادرت خواهد شد ودارنده پروانه حداقل به مدت ۶ ماه پس از لغو پروانه، به هیچ وجه مجاز به ارائه درخواست مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند بود. - کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. - دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی درخواستی ایجاد نخواهد کرد. - پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی، حداقل تا ۶ ماه هیچگونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد. - کلیه متقاضیان صدور، تمدید و توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه های رادیویی جهت پیگیری درخواست های خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان، بخش پیگیری پرونده رادیویی، مراجعه کرده و روند پیشرفت پرونده خود را با درج کد ملی مسئول شبکه مشاهده نمایند و در این خصوص مکاتبه فیزیکی با آنها انجام نخواهد شد. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا پیگیری تلفنی متقاضی در خصوص وضعیت پرونده، خودداری نمایید. در صورت نیاز به مراجعه حضوری، دعوت نامه کتبی توسط سازمان برای متقاضی ارسال خواهد شد. ضمنا در تمام مکاتبات، اعلام کد ملی و سایر مشخصات مسئول شبکه رادیویی جهت درج در سیستم پیگیری الزامی است. - این سازمان با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی فاقد تخصص لازم در زمینه ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات رادیویی می باشند، به منظور ارائه مشاوره های مناسب و انجام طراحی شبکه های رادیویی مورد نیاز آن متقاضیان، اقدام به ارزیابی شرکت های دارای توان فنی و مهندسی لازم در این زمینه نموده است و جهت شرکت هایی که موفق به کسب امتیازات لازم شده و مورد تایید این سازمان می باشند، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی صادر نموده است که فهرست آن شرکت ها به همراه آدرس و شماره تلفن، در بخش فهرست دارندگان پروانه شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی، به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره و انجام طراحی شبکه رادیویی مورد نیاز از خدمات شرکت های مذکور استفاده نماید.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF
الف) متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF، می توانند درخواست کتبی اولیه خود با ذکر دلایل توجیهی نیاز به برپائی شبکه رادیویی و طرح شبکه مورد نظر با مشخص نمودن تعداد و نوع دستگاه ها و تعداد فرکانس درخواستی و نحوه کانال بندی و ارتباط ایستگاه ها با یکدیگر به همراه تصویر تاییدیه سازمان بنادر و دریانوردی را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی ارسال نمایند. ب) پس از دریافت درخواست اولیه متقاضی مبنی بر نیاز به راه اندازی شبکه رادیویی و پرداخت هزینه حق پردازش درخواست، با توجه به مقررات رادیویی کشور، مقررات و توصیه نامه های بین المللی ITU و ضوابط داخلی سازمان و رویه های مصوب کمیسیون فنی ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری)، در صورتی که تقاضای مطرح شده قابل بررسی بوده و منابع فرکانسی نیز در منطقه مورد تقاضا موجود باشد، نامه درخواست مدارک به آدرس متقاضی ارسال می گردد تا با مطالعه ضوابط و مقررات رادیویی، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند؛ ج) پس از دریافت مدارک تکمیلی، در مورد شرکت های خصوصی نسبت به استعلام صلاحیت مسئول شبکه معرفی شده، اقدام خواهد شد. شایان ذکر است در مورد سازمان ها و نهادهای دولتی این موضوع هم زمان با صدور پروانه انجام می شود؛ د) سپس اقدامات لازم جهت ثبت اطلاعات شبکه رادیویی و واگذاری فرکانس مناسب انجام شده و پرونده مربوطه از طریق سامانه الکترونیکی داخلی سازمان جهت محاسبه سه ماهه اول هزینه حق استفاده از فرکانس به اداره درآمدهای سازمان ارسال تا نسبت به صدور فیش پیش پرداخت حق استفاده سه ماهه اول اقدام شود؛ ه) پس از پرداخت حق استفاده سه ماهه اول، پروانه مربوطه صادر و برای متقاضی ارسال خواهد شد؛ شایان ذکر است: - بالاترین مقام دستگاه درخواست کننده پروانه رادیویی, مسئول شبکه موضوع پروانه بوده ولی در صورت تمایل می تواند کتبا فرد مسئول دیگری را به عنوان مسئول شبکه معرفی نمایند که در آن صورت, تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس کماکان با امضاء بالاترین مقام می باشد. - با عنایت به اینکه تمام مکاتبات و ارتباطات از طریق آدرس و تلفن مسئول شبکه انجام خواهد شد, پیشنهاد می شود مسئول شبکه فردی معرفی شود که کمترین تغییر سمت و پست سازمانی را داشته و دائماً در دسترس بوده و امکان پاسخ گویی دائمی را دارا باشد. - از آنجائیکه بر اساس مواد ۱۹، ۲۲ و ۳۰ آئین‌نامه اجرائی قانون فوق و ماده ۲ ‌آن قانون، هر گونه واگذاری, انتقال و یا کرایه پروانه های تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی ماخوذه از سازمان تحت عناوین مختلف, خلاف مقررات می باشد, در صورت وقوع یا مشاهده چنین امری، پروانه رادیویی صادره لغو و فرکانس های تخصیص یافته از سوابق سازمان حذف و نسبت به پلمب تجهیزات شبکه مبادرت خواهد شد و دارنده پروانه حداقل به مدت ۶ ماه پس از لغو پروانه، به هیچ وجه مجاز به ارائه درخواست مجدد برای دریافت پروانه جدید نخواهند بود. - کلیه فرمها باید به صورت دقیق و خوانا پر شوند و متقاضی مسئول صحت اطلاعات ارسالی می باشد. بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. - دریافت مدارک هیچ گونه تعهدی را برای این سازمان در صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی درخواستی ایجاد نخواهد کرد. - پس از صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی، حداقل تا ۶ ماه هیچگونه درخواست تغییری در پروانه صادره پذیرفته نخواهد شد. - کلیه متقاضیان صدور، تمدید و توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه های رادیویی جهت پیگیری درخواست های خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی سازمان، بخش پیگیری پرونده رادیویی، مراجعه کرده و روند پیشرفت پرونده خود را با درج کد ملی مسئول شبکه مشاهده نمایند و در این خصوص مکاتبه فیزیکی با آنها انجام نخواهد شد. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری و یا پیگیری تلفنی متقاضی در خصوص وضعیت پرونده، خودداری نمایید. در صورت نیاز به مراجعه حضوری، دعوت نامه کتبی توسط سازمان برای متقاضی ارسال خواهد شد. ضمنا در تمام مکاتبات، اعلام کد ملی و سایر مشخصات مسئول شبکه رادیویی جهت درج در سیستم پیگیری الزامی است. - این سازمان با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان برپایی شبکه های ارتباطات رادیویی اختصاصی فاقد تخصص لازم در زمینه ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات رادیویی می باشند، به منظور ارائه مشاوره های مناسب و انجام طراحی شبکه های رادیویی مورد نیاز آن متقاضیان، اقدام به ارزیابی شرکت های دارای توان فنی و مهندسی لازم در این زمینه نموده است و جهت شرکت هایی که موفق به کسب امتیازات لازم شده و مورد تایید این سازمان می باشند، پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی صادر نموده است که فهرست آن شرکت ها به همراه آدرس و شماره تلفن، در بخش فهرست دارندگان پروانه شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی، به اطلاع عموم رسانده شده است. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره و انجام طراحی شبکه رادیویی مورد نیاز از خدمات شرکت های مذکور استفاده نماید.

نمودار " فرآیند صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
نمودار " فرآیند تغییر یا توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"

شناسه " فرآیند صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
شناسه " فرآیند تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
شناسه " فرآیند لغو پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"
شناسه " فرآیند تغییر یا توسعه پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی"

 

صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF
. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛ ۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛ ۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضا مسئول شبکه؛ ۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر(توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده )؛ ۲. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل نصب ایستگاه (ها)؛ ۳. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛ ۴. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاه های رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۱۸) LM-FB) و CRA-FRM۰۱۹) LM-ML))؛ ۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛ ۶. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰)؛ ۷. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛ ۸. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ ۹. تصویر اساسنامه برابر اصل شده ممهور به مهر؛ ۱۰. قرارداد منعقده با کارفرما (این قرارداد صرفا جهت شرکتهای پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛ ۱۱. معرفی نامه از طرف کارفرما با ذکر شماره و تاریخ قرارداد و زمان اجرای پروژه (این معرفی نامه صرفا جهت شرکت های پیمانکار متقاضی پروانه الزامی است)؛ ۱۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی اتباع بیگانه توسط مسئول شبکه، مسئول فنی بهره برداران از بی سیم به همراه تصویرگذرنامه، پروانه اقامت و پروانه کار برای هرشخص در دو نسخه (این بند در خصوص شرکتهای خارجی می باشد)؛ ۱۳. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛ ۱۴. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی)؛ ۱۵. اخذ تاییدیه از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی یا شهرداری مربوطه مطابق فرم CRA-FRM۰۲۴ (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛ ۱۶. به استناد نامه شماره ۲۲۹۳۵/۳۷ مورخ ۸۵/۲/۲۶ اداره کل حمل و نقل وزارت کشور، اخذ تاییدیه از معاونت امور عمرانی استانداری مربوطه مطابق فرم CRA-FRM۰۲۵ (صرفا برای متقاضیان برپایی شبکه رادیویی تاکسی بی سیم)؛ ۱۷. اخذ معرفی نامه از مرکز حراست وزارت کشور (در صورتیکه متقاضی از نهادهای ذیربط وزارت کشور نظیر شهرداری ها باشد). ۱۸. تعهد کتبی بهره برداری از فرکانس مشترک (CRA-FRM۰۳۴) (صرفا جهت متقاضیانی که نسبت به اخذ پروانه با فرکانس مشترک اقدام می نمایند).
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF
. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛ ۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به تاسیس شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛ ۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضا مسئول شبکه؛ ۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده)؛ ۳. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل شرکت؛ ۴. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛ ۵. فرم تکمیل شده ایستگاه رادیویی شبکه های موجود و درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۲۲) AM-FA) و CRA-FRM۰۲۱) AM-MO))؛ ۶. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛ ۷. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰)؛ ۸. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛ ۹. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ ۱۰. تصویر اساسنامه برابر اصل ممهور به مهر شرکت؛ ۱۱. تائیدیه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) - اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی؛ ۱۲. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛ ۱۳. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF
. طرح شبکه درخواستی به شرح ذیل در یک نسخه؛ ۱-۱. دلایل توجیهی نیاز به تاسیس شبکه رادیویی و نحوه برقراری ارتباط رادیویی؛ ۲-۱. نقشه جغرافیایی منطقه با دقت کافی در قطع A۴ با ذکر مقیاس و تعیین مسیر برقراری ارتباط رادیویی و ناحیه سرویس دهی با مشخص نمودن محل ایستگاه (های) ثابت در صورت وجود و شعاع ناحیه تحت پوشش بر حسب کیلومتر، ممهور به مهر و امضا مسئول شبکه؛ ۳-۱. ارائه نحوه محاسبه پارامترهای شبکه رادیویی مورد نظر (توان فرستنده، نوع، ارتفاع و بهره آنتن، شعاع منطقه تحت پوشش، افتهای منظور شده)؛ ۲. اعلام آدرس دقیق و کد پستی ده رقمی محل شرکت؛ ۳. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛ ۴. فرم تکمیل شده مشخصات ایستگاه های رادیویی درخواستی (در قالب فرمهای CRA-FRM۰۴۶) MM-MO) و CRA-FRM۰۲۳) MM-FC)) ؛ ۵. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛ ۶. فرم تکمیل شده وظایف مسئول شبکه (CRA-FRM۰۲۰)؛ ۷. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛ ۸. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۰۵) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ ۹. تصویر اساسنامه برابر اصل ممهور به مهر شرکت؛ ۱۰. تائیدیه سازمان بنادر و دریانوردی - اداره کل عملیات و ایمنی دریایی؛ ۱۱. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه؛ ۱۲. اعلام شناسه ملی شرکت (جهت اشخاص حقوقی).
تغییر مسئول شبکه تغییر مسئول شبکه
. فرم تکمیل شده درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی (CRA-FRM۰۰۱) توسط مسئول شبکه؛ ۲. فرم تکمیل شده مشخصات فردی (CRA-FRM۰۰۴) توسط مسئول شبکه مهر شده (در یک نسخه اصل)؛ ۳. فرم تکمیل شده "وظایف مسئول شبکه" (CRA-FRM۰۲۰)؛ ۴. گواهی عدم سوء پیشینه مسئول شبکه؛ ۵. فرم تکمیل شده تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس (CRA-FRM۰۵۳) با مهر و امضا بالاترین مقام؛ (در صورتیکه بالاترین مقام مسئول شبکه باشد)؛ ۶. تصاویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه.

 

 
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک خشکی باند VHF
هزینه: هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری الکترونیکی سایت بانک ملی ایران اقدام نمایند. مدت زمان ارائه خدمات: با احتساب زمان استعلام صلاحیت مسئول شبکه، از یک تا چهار ماه می باشد.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک هوانوردی باند VHF
هزینه: هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری الکترونیکی سایت بانک ملی ایران اقدام نمایند. مدت زمان ارائه خدمات: با احتساب زمان استعلام صلاحیت مسئول شبکه، از یک تا چهار ماه می باشد.
صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی - بی سیم در سرویس متحرک دریایی باند VHF
هزینه: هزینه های مربوط به پردازش و حق استفاده از فرکانس بر اساس "آئین نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی"، مصوبه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-۱۳۸۹-۰۱۰۷-۲ ) محاسبه و اخذ می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت صورتحساب از طریق سامانه صدور پروانه سرویس های رادیوئی/ پست/ مراجعه حضوری نسبت به پرداخت مبالغ از طریق دستگاه کارتخوان (POS)، تلفنبانک (Telbank)، دستگاه خودپرداز (ATM) و بخش بانکداری الکترونیکی سایت بانک ملی ایران اقدام نمایند. مدت زمان ارائه خدمات: با احتساب زمان استعلام صلاحیت مسئول شبکه، از یک تا چهار ماه می باشد.

 

 

دریافت مشاوره رایگانجهت اخذ مجوز های رادیویی در گروه آدپارس با شماره دفتر مرکزی تماس بگیرید02166926523.

دانلود فرم های کاربردی

 
  فرم مشخصات فردی رادیوآماتور CRA-FRM063 دانلود
  اطلاعات لینک های رادیویی نقطه به نقطه/ چند نقطه در سرویس ثابت CRA-FRM062 دانلود
  فرم تائیدیه شهرداری (تاکسی بی سیم) CRA-FRM024 دانلود
  فرم تائیدیه معاونت امور عمرانی استانداری CRA-FRM025 دانلود
  (SHIP STATION RADIO LICENCE (SRL CRA-FRM058 دانلود
  تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس
برای سرویس متحرک خشکی باند VHF و بهره برداری از شبکه های ترانک اختصاصی
CRA-FRM053 دانلود
  فرم اعلام آمار فعالیت سه ماهه پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی CRA-FRM052 داننلود
  فرم اعلام آمار تعمیر تجهیزات رادیویی CRA-FRM051 دانلود
  فرم اعلام آمار خرید تجهیزات رادیویی CRA-FRM050 دانلود
  فرم اعلام آمار فروش تجهیزات رادیویی CRA-FRM049 دانلود
  فرم اعلام آمار ورود تجهیزات رادیویی CRA-FRM048 دانلود
  فرم RN-RN CRA-FRM047 دانلود
  فرم MM-MO CRA-FRM046 دانلود
  درخواست پروانه ایستگاه رادیویی شناور CRA-FRM045 دانلود
  فرم اعلام نشانی مرکز اصلی شرکت و شعب
ارائه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی
CRA-FRM044 دانلود
  فرم اطلاعات عمومی و فنی نرم افزار طراحی شبکه های رادیویی CRA-FRM043 دانلود
  تعهدنامه ارائه خدمات پشتیبانی و فنی مشاوره، طراحی و تایید فنی CRA-FRM042 دانلود
  فرم GSM CRA-FRM041 دانلود
  فرم FWA-FX CRA-FRM040 دانلود
  فرم A-AT CRA-FRM039 دانلود
  فرم درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از ایستگاه رادیویی رادیو آماتوری CRA-FRM038 دانلود
  فرم تعهد نامه شماره 2 (خدمات پس از فروش) CRA-FRM037 دانلود
  فرم تعهدنامه شماره 1 (موراد فنی) CRA-FRM036 دانلود
  فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره CRA-FRM035 دانلود
  فرم تعهدنامه بهره برداری از فرکانس مشترک CRA-FRM034 دانلود
  فرم اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب
ارائه خدمات ورود، خرید و تولید، فروش تجهیزات رادیویی
CRA-FRM033 دانلود
  فرم مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره CRA-FRM032 دانلود
  فرم MRN-RM CRA-FRM031 دانلود
  فرم MRN-NL CRA-FRM030 دانلود
  فرم ARN-AL CRA-FRM029 دانلود
  فرم مشخصات عمومی و تجهیزات رادیویی شناور CRA-FRM028 دانلود
  فرم MM-MS CRA-FRM027 دانلود
  فرم TRN CRA-FRM026 دانلود
  فرم MM-FC CRA-FRM023 دانلود
  فرم AM-FA CRA-FRM022 دانلود
  فرم AM-MO CRA-FRM021 دانلود
  فرم وظائف مسئول شبکه CRA-FRM020 دانلود
  فرم LM-ML CRA-FRM019 دانلود
  فرم LM-FB CRA-FRM018 دانلود
  تعهد کتبی پرداخت حق استفاده از فرکانس CRA-FRM005 دانلود
  فرم مشخصات مسئول شبکه CRA-FRM004 دانلود
  فرم F-FX CRA-FRM003 دانلود
  فرم مشخصات فنی شبکه های رادیویی CRA-FRM002 دانلود
  فرم درخواست پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه رادیویی CRA-FRM001 دانلود

 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

شرکت کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلال در زمان ثبت نام های دوره های سال 1403 ؛ظرفیت ثبت نام ها تکمیل گردید .

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .