مجموعه آ د پارس حسب وظايف ذاتي خود، متولي سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگي امر آموزش دردر حوضه آموزش سیستم های ارتباطی و شبکه های مخابراتی ؛ علاوه بر آن، دوره آموزش شبگه های ترانک آنالوگ و دیجیتال را در سه سطح برگزار مینماید . شبكه هاي ارتباطات سيار و ترانك تترا دوره هاي تخصصي- تكميلي و تخصصي كوتاه مدت، میباشد .   يكي از استانداردهاي پيشرو در راديوهاي ديجيتال سلولار ترانك تتراست كه بهوسيله انجمن استاندارد راه دور اروپا ETSI تعريف و ارائه شده است. تترا استانداردي است كه به لحاظ تكنولوژي، يك شبكه ارتباط سيار راديويي با استفاده از تكنيك هاي سلولار شبيه به شبكه تلفن همراه GSM است. معرفی دوره دوره آموزش شبكه هاي ارتباطات سيار و ترانك تترابه منظور آموزش سازمان ها و شرکت ها و علاقمندان به ارتباطات سیستم ترانک و رادیو دیجیتال طراحی گردیده است. این دوره در دو بخش ارائه خواهد شد 1- مفاهیم پایه و اولیه (تئوری) 2- آشنایی با نصب و راه اندازی تجهیزات به صورت عملی مدت زمان دوره 90  ساعت می باشد.   کتب مرجع این دوره به زبان انگلیسی و فارسی است.            بعد از گذراندن این دوره توانایی های زیر را به دست خواهند آورد: آشنایی با مفاهیم اولیه ارتباطات سلولی و PMR آشنایی با تکنولوژی های مختلف ترانک و ارتباطات آن آشنایی با روش های دسترسی به پهنای باند آشنایی با نصب ایستگاه های ترانک آشنایی با شبكه هاي ترانك تترا آنالوگ و دیجیتال آشنايي با توزيع كليد در شبكه تترا نصب و راه اندازی ارتباطات سویچ تترا آشنایی با سخت افزار TSU2000 و معرفي اجزا و عملكرد آن آشنایی با مدل هاي به كارگيري MS براي توزيع كليد هويت شناسي آشنایی با سرويسها و قابليت هاي شبكه ترانكتترا لازم به ذکر است شرکت کنندگان  بعد از گذراندن این دوره با چگونگی ارتباط با site swe در زمان راه اندازی لینک و نحوه تنظیم مستندات برای آرشیو وضعیت لینک ارتباطی و مراحل تحویل نیز آشنا خواهند شد. سیلابس دوره دوره فوق شامل سرفصل های زیر می باشد:   فصل اول: مقدمه اي بر تاريخچه ارتباطات سيار 1 تاريخچه ارتباطات سلولار     تاريخچه سيستم هاي    PMR تاريخچه شبكه ترانك تترا در ايران   Tetra و هدف از آن     فصل دوم: معرفي شبكه هاي ارتباطي سيار سلولار(عمومي-خصوصي ( PMR معرفي سيستم ها راديويي ي سيار سلولار عمومي    ترانكينگ چيست؟     ويژگيهاي شبكه ترانك     مقايسه اي ميان سيستم هاي PMR و سلولي    انواع سيستم هاي PMR آنالوگ و ديجيتال    سيستم هاي PMR ديجيتال ( (DPMR TETRA كي استاندارد جهاني     استانداردها و انواع سرويس هاي TETRA فصل سوم: ساختار شبكه هاي ترانكتترا   معرفي ايستگاههاي راديويي شبكه ترانك ( (Base Station تعر في پارامترهاي يا ستگاه راد وييي Base Station معرفي اجزاي داخلي Base Station Elettra (ساخت شركت ( SELEX معرفي چند نمونه Base Station ساخت سازندگان مختلف   آشنايي با سوئيچهاي تترا و عملكردهاي آن    معرفي سوئيچ شبكه تتراي تهران( ساخت شركت سلكس)    ديتابيس شبكه تترا و TSU2000 ( ساخت شركت سلكس)   81  ( Network Management System) چيست؟ NMS سخت افزار TSU2000 و معرفي اجزا و عملكرد آن    TSU2000 وارتباط آن با المان هاي سيستم    روشهاي نصب و نگهداري واحد TSU2000 در سوئيچ تترا   (‌ گيتوي ها ( Gateways TIU10 گيتوي شبكه ELETTRA (ساخت شركت ( SELEX ترمينال هاي دستي و سيار تترا    فصل چهارم: امنيت در شبكه ترانك تترا   مقدمهاي بر آشنايي با توزيع كليد در شبكه تترا    مدل كلي توزيع كليد هويتشناسي و المان هاي پايه    مدل توزيع براي انواع ديگر كليد    مدل هاي بهكارگيري MS براي توزيع كليد هويتشناسي سناريو هاي مديريت كليد هويتشناسي   نيازمندي هاي تعاملي براي توزيع كليد هويتشناسي   تحليل تهديدات     فرمت هاي فايل      ليست اختصارات      ASCII كدگذاري -A ضميمه ضميمه B- الگوريتم بررسي افزونگي CRC32 ضميمه C- فايل نمونه مطابق با فرمت فايل يك    فصل پنجم: سرويسها و قابليتهاي شبكه ترانكتترا مفهوم و تاريخچه سرويس در شبكههاي مخابراتي   قابليتها و سرويسهاي شبكه ترانكتترا    الف- سرويسهاي شبكه ترانكتترا    ب – قابليتهاي شبكه ترانكتترا     تترا يك استاندارد عمومي و آزاد     افزايش ميزان تقاضاي تترا در بازار دنيا   مفاهیم مهم و كليدي با توجه به درخواست های کاربران به زودی در تاریخ 7 /8 / 1395  دوره آموزش تترا به صورت کامل و با کیفیت مطلوب به صورت آموزش مجازی انجام میگردد . جهت رزرو اولین دوره ثبت نام نمایید .  
به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.