طبیعی است که اگر فردی درب منزل یا محل کار خود را باز گذاشته و کنترل و نظارتی بر ورود و خروج در آنها نداشته باشد همه اطلاعات و اموال آن اماکن به سرقت برود در مورد مکالمات تلفنی و شنود هم چنین باید متصور گردید که فرد و سازمان باید خو د موجبات ایمنی محیط اطراف خود را فراهم ساخته و تلاش در حفاظت از اموال و دارایی های خود که مهمترین آنها اسرار واطلاعات است بنماید , باید توجه داشت که موفقیت و شکست  فرد و سازمان در تمام سطوح زندگی و اجتماعی منوط به نحوه حفاظت از اسرار واطلاعات است, در اکثر کشورهای  در حال توسعه , متاسفانه اطلاعات عمومی درزمینه تجهیزات و لوازم مخابراتی و الکترونیکی (حتی درمیان افراد با مدارج تخصصی و علمی بالا بسیار محدود بوده و استفاده بی محابا ازتجهیزات موصوف بدون مطالعه و مشورت با اهل فن و خبره مرسوم و رایج  است) و همین امر مـــوجب ایجــاد بسترمناسب برای انواع سوء استفاده های مالی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی از طریق شنود و نشت اطلاعاتی و جاسوسی الکترونیکی گردیده است , باید توجه داشت اطلاعات با عنایت به درجه کار و فعالیت و موقعیت افراد و سازمانها ارزش و بهای گزافی دارد که بینش و آگاهی و استفاده از ابزار مناسب در حفاظت از آن و تقلیل ریسک پذیری نشت آنها هزینه بسیار اندکی  دارد که مهمترین بخش آن همان آگاهی  و دانش فردی نسبت به نوع ابزار و ادوات به کار گرفته شده است . فرد و یا سازمانی مهم و عریض و طویل که فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و استراتژیک  در سطوح عالی جامعه دارد باید از قوانین و ابزار علمی مدیریت نوین و مدرن برای اداره تشکیلات و سازمان خود استفاده نماید که یا خود فرد و تشکیلات قادر به انجام است , و یا در چهارچوب قواعد علمی و ریاضی و مدیریتی باید از امکانات و مشـاورین آگاه و خبره در اداره امور خود بهره گرفت , درغیراینصورت باید هزینه و عوارض سنگین وجبران ناپذیر بی اعتنایی به اسرار و اطلاعات تشکیلات  و سازمان و خود رامتحمل گردد, با این تفاوت که در بحث نشت و شنود ارتباطات واطلاعات گاهی  خسارات وارده جبران ناپذیر و زوال و نابودی فرد و سازمان  قطعی  و محرز است .

مطالعه کننده محترم ؛ این یک مطلب آموزشی میباشد و در زمینه هک و شنود نیست .

مشکل است که کسی  باور نماید که یکی از رایج ترین و اسف انگیز ترین و در عین حال ساده ترین ابزار و ادوات استراق سمع و شنود و نشت اطلاعات و مکالمات   تلفنهای بیسیم معمولی  ( cordless Telephone ) است , که در اکثر منازل و ادارات و اماکن تجاری و فروشگاه ها در حال استفاده است .

چنانچه استفاده کننده از این نوع تلفن ها به عمق عوارض ااستفاده بی رویه از آن  آگاهی داشت هرگز اسرار واطلاعات خود را به سهولت دردسترس اشخاص کنجکاو از آن طریق قــرارنمیـــداد ,  زیــرا ســـاختــار تکنیکــی و فنـــی این نــوع تلفنهــا و طبقـه و طیف فرکا نسی  ورودی و خـــروجــی و قـــدرت رادیـــویـــی خروجی   RF output power  در چنین تجهیزاتی که معمولا قدرت رادیوئی خروجی آن از  100mw  ( یکصد میلی وات ) شروع و تا قدرتهای بسیار بالا با تعبیه انواع بــــوستر های پــرقدرت  حتی به   100W   ( یکصد هزار میلی وات ) نیز میرسد , طوری است که به سهولت به یکی از ابــزار اســــتراق سمع بدون نیاز به تخصص مبدل گشته و از مخرب ترین ادوات و عوامل آلودگی محیط زیست و اختلالات در تولید فرکانس های مزاحم ( پارازیت در محیط مصرف ) بــرای دیـگر ادوات شنیداری و دیداری را میباشد هر چند که در ظاهر امر نتیجه جز رفاه و آسایش چیز دیگری نیست و استفاده کنندگان از آن که با خوابیدن و قدم زدن و در نقاط مختلف بدون نیاز به سیم و کا بل کشی از آن لذت میبرند , و از منفی و مضر بودن آن بی اطلاع بوده و درصورت اندکی دقت از تاثیرات مختلف و موثر کار برد آن که اولین و بارزترین نمونه ایجاد انواع پــارازیت  ( interference ) بر روی سایرتجهیزات و لوازم ارتباط جمعی الکترونیکی از قبیل رادیو و تلویزیون ودیگر سیستمهای سمعی و بصری وحتی تلفنهای معمولی  و ابزار و تجهیزات حساس لابراتواری و اندازه گیری و بیمارستانی و فرودگاهی مطلع گردیده وعلاوه بر آنها عوارض منفی دربهداشت و سلامتی جسم و به طبع آن روان انسان , ناشی از تاثیرات تولید امواج الکترومغناطیسی در طیف گستره دراماکن مسکونی واداری خود مورد تائید مراکز علمی تحقیقی جهان میباشد مقوله بررسی خاصی را طلب میکند که برای نمونه بررسی نتایج مراکز رسمی مانند FCC  و انتشارات هفدهم آگوست سال 2003 آن به شماره FRA2308/E/741  قابل عنایت است که چگونه سلامت فردی انسانها به سهولت با بکارگیری و کار برد همین تلفتهای بیسیم که مانند قارچ در سراسر جهان سر از منازل و سازمانها واماکن تجاری برآورده ودرساعتها تماس مستمر با گوش و سر انسانهای بی خبر که محکم گوشی تلفن بی سیم و دستی (Handset)  با گوش و سر و بدن که ساعتهای متمادی برای مکالمه مورد استفاده داشته وانسان را در معرض انتشار مستقیم امواج رادیوئی و بمباران الکترومغناطیسی به گوش خود چسبانده و از این طریق قصد انتحار تدریجی دارند. لازم به توضیح است که تاثیرات تخریبی این نوع تلفن در آزمایشگاههای رادیویی بطور مستند مورد بررسی و تائید قرارگرفته است و لیکن از آنجائیکه در بحت ایمنی این مقاله جایی ندارد توصیه میگردد که درصورت ضرورت استفاده از این نوع تلفنها سوای عوارض خطرناک نشت اطلاعات از طریق آن که ذیلا خواهد آمد هم به لحاظ بهداشتی وهم به لحاظ ایمنی اطلاعات باید سعی در حداقل استفاده از آنها را داشت .

 متاسفانه اکثر سازندگان این نوع تجهیزات بخصوص در شرق آسیا , با تخطی از نادیده گرفتن قوانین و استاندارهای معین و توصیه شده توسط سازمانهای  جهانی ارتباطات و مخابرات و تنظیم کننده استانداردها و نظارت به منظور تقلیل هزینه های تولید و افزایش سوددهی تولیدات خود را بدون رعایت نکات ایمنی روانه بازار  نموده که  ورود آنها به کشور ها و جوامع پیشرفته که تحت ضوابط و قوانین استاندارد ها زیست میکند مطلقا ممنوع و روانه بازار کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به صورت قاچاق میگردد که نه استانداردی در آنها وجود دارد و نه نظارتی بر ورود آنها ,  و اگر در این کشورها به ظاهر موسسات استانداردی هم قد علم نموده است برای خالی نبودن عریضه بوده وبا مروری بر تولیدات داخلی آن کشورها که مهر موسسات استاندارد آن کشور برروی بسته بندی تولیدات نقش دارد محصول در حد زباله و غیرقابل استفاده میباشد . در نهایت شخص خود مسئولیت حفاظت از خود را باید بر عهده داشته و به راحتی زندگی خودرابه مخاطره نیاندازد .

  قرارداشتن باند فرکانسی تلفنهای بدون سیم که عموما در منازل واماکن  کار به دلیل متحرک و سهولت و کاربری آسان بودن موجب استقبال عمومی در استفاده از این تجهیزات است . تلفنهای بی سیم از این قبیل اکثرا در باند فرکانسی  وی اچ اف پائین  (VHF low) و محدوده فرکانسی 45 ~ 50 MHz  ( مگاهرتز ) قراردارند , از آنجائیکه گیرنده های رادیوئی دارای امواج کوتاه (SW)  نیز در باند فرکانسی   > وی اچ اف پائین <  و به اصطلاح هم گروه بودن با تلفنهای بیسیم  و شرایط و قوانین انتشار امواج رادیوئی و مسائل جانبی آن در امواج کوتاه و یا وی اچ اف  پائین  و خواص فیزیکی و الکتریکی تلفنهای بیسیم در انتشار امواج  از آنتن و مواردی از قبیل(deflection) وامواج ثانویه( secondary emission) و(multiple emission)و(second harmony)و(reflection factors)   و نیــز بـــه عنـوان (  (reflected waves و قوانین رادیوئی انعکاس و اعوجاج بخصوص در این طول موجها و باند و فرکانسها, زمینه شنود و استراق سمع آماتوری را از ایـــن تلفنهــا  به صورت بسیار سـاده و آسان و بدون نیاز به تجهیزات و گیرنده های حرفه ای را فراهم نموده است .

 هرچند سازندگان تلفنهای بیسیم محصولات خود را به عناوین فریب دهنده درکانالهای رادیوئی مختلف میسازند ولی باید توجه داشت که وجود کانالهای متفاوت در تلفنهای بیسیم برای ممانعت از تداخل مصرف کنندگان درصورت تقارن چند تلفن به یکدیگر درنظرگرفته شده ولی تعدد کا نال تاثیری در محافظت از شنود و استراق سمع ندارد زیرا کانالهای مختلف فرستنده و گیرنده تلفنهای بیسیم با رعایت فاصله کا نالی 5/12 یا 25 کبلوهرتزی در یک محدوده فرکانسی 5/. و یا 1 مگاهرتز محاسبه گردیده و درصورت تغییر کا نال بوسیله کاربر, مکالمات قابل شنود و استراق سمع است و کافی است که فردی با هدف شنود با معمولی ترین رادیوهای در اختیار عموم , که دارای امواج کوتاه  4 تا 30 مگا هرتز مشهور به امواج کوتاه (SW) هستند وبه خاطر موارد مذکور در بالا به دلایل انتشار و انکسار حتی درباند (FM)  رادیوهای معمولی دامنه انکسار و انتشار ثانویه را تا فواصل چند صد متری قابل دریافت مینماید , درست است که این موارد اقدامی آماتوری و غیر حرفه ای است اما باید توجه داشت که از این طریق همه اطلاعات و گفتار مکالمه کننده در تلفنهای بیسیم در اختیار شنود کننده و بطور مستمر در اختیارهمسایه ای کنجکاو که در حال یافتن یک ایستگاه رادیوئی به این مهم دست یافته قرار می گیرد ومسلم است نتیجه چیست ؟ و اگر قضیه در حد فقط شنود باشد که جای خود دارد ولی انتشار اطلاعات خصوصی و خانوادگی از این طریق نتایج اسف باری را از قبیل ایجاد زمینه هایباج خواهی و انواع مزاحمتها ی دیگر رادر پی خواهد داشت .

بدون اغراق باید اطمینان داشت که بیش از پنجاه درصد شنود ها از این طریق انجام میگیرد ومردم عامی گناه آن به پای نهادهای اطلاعاتی ورسمی که خود برخلاف مصالح جامعه تمایلی به ورود به حریم خصوصی افراد ندارند و اصولا با آرمان امنیتی آنان انطباقی ندارد نگاشته میشود. دریک کلام باید به این نکته توجه نمود که نهادهای اطلاعاتی رسمی و دولتی که وظیفه نظارت بر امنیت یک کشور رادارند و دارای همه گونه امکانات علمی و تخصصی و حرفه ای در کسب و جمع آوری اطلاعات بهر صورت میباشند , وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف شنود اطلاعات و مطالبی فاقد ارزش و اعتبار اطلاعاتی و امنیتی و بودن امکان کاربرد آن در مراجع قضائی صرف ننموده و از آنجائیکه اطلاعات فراهم شده به روش جاسوسی و شنود غیر مجاز و بدون دستور و مصوبه رسمی و قضائی حاصل گردد و قابل استناد در محاکم نباشد چه ارزشی برای جمع آوری آن وجود دارد و اصولا زندگی افرادی که در مظان اتهامات امنیتی نیستند چه کاربری برای مراجع رسمی اطلاعاتی دارد باید توجه خود را به ممانعت از نشر اطلاعات و موارد خصوصی و دردسترس افراد کنجکاو قرارگرفتن را در نحوه رفتار و استفاده از تجهیزات مدرن مخابراتی و الکترونیکی نمود.

ابزار و لوازم شنود تلفنی و غیر تلفنی به وفور در بازارهای جهانی به صورت ارزان قابل خرید و دسترسی است و افراد معمولی نیز به آن دسترسی آسان دارند , این قبیل تجهیزات هم برای شنود تلفنهای و موبایل و شنود اماکن مختلف طراحی و ساخته شده اند , حتی افراد کم اطلاع و غیر حرفه ای , درصورت داشتن کمترین هدف با خرید و استفاده از ابزار و ادوات مختلف قادر به انجام شنود و استراق سمع در سطوح و شرایط مختلف میگردند.

توصیه اهل فن و مطلعین امور رادیوئی  به عموم در سلب فرصت از چنین افرادی که مستمعین غیر حرفه ای که به ابزار  و ادوات حرفه ای به لحاظ ممنوعیت فروش و قیمتهای گران قادر به خرید و استفاده از تجهیزات حرفه ای نمیباشند چیست ؟ .

ـ عدم خرید و استفاده تلفنهای بی سیم که در باند وی –اچ –اف پائین ساخته شده است . ـ درصورت ضرورت و اجتناب ناپذیری برای ممانعت از انتشار امواج در شعاع بیشتر درصــــورت امکان قدرت رادیـــوئی خروجی   ( RF output power  )    بوسیله تعمیرگاههای حرفه ای  و آشنا به حداقل ممکن تقلیل داده و یا از استفاده از تمام طول آنتن در دستگاه مرکزی و دستی استفاده ننموده و آنتنها را در حد پوشش داخل ساختمان توسعه داده و این امر با چند دقیقه صرف وقت قابل اجرامیباشد تا در خارج از ساختمانی که تلفن در آنجا مورد استفاده است امواج رادیوئی دامنه انتشار نداشته باشد. ـ از قبول تجهیزات تلفن بیسیم و مشکوک مانند لوازم لوکس  و مخابراتی و کامپیوتر و فاکس و چاپگر و لوازمی که یا از نظر ذاتی و ساختاری قابل بهره برداری در شنود و ارسال رادیوئی است و یا امکان نصب تجهیزات شنود و کنترل آن از راه دور وجود دارد و نصب و استفاده از آنها در امــاکنی که محل اجلاس و مذاکرات و صحبت های اداری و خانوادگــی و حساس و اسرار و موارد محرمانه جریان دارد خودداری و یا درصورت ناچار از استفاده از تجهیزات اهدایی و یا مشکوک قبل از شروع به استفاده  با متخصصین و تعمیرگاههای رادیوئی و الکترونیکی که دارای ابزار و لوازم آزمایشی و تست لابراتواری امواج رادیوئی ( که از ذکر مشخصات فنی آن در این مقاله  خودداری گردیده)  مشاوره و پس از حصول اطمینان اقدام به کاربری نمایند , زیرا احتمال قراردادن و نصب تجهیزات استراق سمع و شنود قبل از تحویل موجود میباشد ـ از تجهیزات تلفن بیسیم در باند فرکانسی (UHF) که امکان خطاهای رادیوئی مندرج در فوق را ندارند استفاده نموده که برخی سازندگان اخیرا در رعایت استانداردها و قوانین رادیوئی و کیفیت مناسب درپوشش و بدون انتشار به نقاط خارج از ساختمان و ایمنی مصرف کننده نسبت به ساخت تجهیزات تلفن بیسیم در محدوده فرکانسی  2.3 ~ 2.4 GHz  تولید مینمایند خریداری و مورد مصرف قراردهند. ـ از مکالمه مطالب طولانی که جنبه حرفه ای و اسرار و اطلاعاتی دارد با تلفن بیسیم خودداری نمایند و توجه نمایند که خود تلفن معمولی که از مراکز مخابراتی با سیم به محل مشترک تحویل  گردیده هیچگونه خطر شنود ندارند و تجهیزات ناشناخته ای است که بعدا برروی خط تلفن استفاده میگردد خطر اصلی میباشد. ـ درصورت نیاز به مکالمه طولانی و نیاز به مذاکرات مهم پس از پاسخ گویی یا شماره گیری تلفن بیسیم خاموش و مکالمات با استفاده از تلفنهای معمولی و سیم دار (corded telephone)  انجام پذیرد. ـ درصورت اهمیت مکالمات واطلاعات در تلفن نسبت به نصب رمز کننده های معمولی که میبایستی در دو طرف خطوط ارتباطی مکالمه کنندگان با قیمتهای ارزان قابل نصب و بهره برداری است و شنود بوسیله افراد عادی و غیرمجاز را غیر ممکن مینماید اقدام گردد.

البته کاربرد مفید چنین تجهیزاتی در اماکنی که دارای محدودیت امکانات مخابراتی کابلی و سیمی مانند مناطق غیر شهری و روستا و مزرعه و دریا و کوهستان را نباید از نظر دور داشت اما در تمام موارد رعایت نکات ایمنی ضرورت دارد و استفاده از تلفنهای بیسیم با قدرت های بالا ضمن تعمیم خطرات و ریسکهای یادشده در فوق که  شنود و استراق سمع از فواصل دور را میسر میسازد , اختلالات و تأثیرات منفی در آلودگی فرکانسی و امور رادیوئی در شهرها را تعمیم داده و واکنش .اقدامات قانونی متولیان رادیوئی را در جمع آوری آنها در پی دارد که توصیه میگردد از خرید و استفاده از تجهیزات با قدرت بالا خودداری و از امکانات رادیوئی شرکتهای مخابراتی استفاده گردد زیرا کانالها و امکانات تجارتی در تأمین نیازهای مخابراتی برای پوشش کامل نیازهای مصرف کننده ممکن و ریسک و خطرات ناشی از استفاده از امکانات و شبکه های غیر مجاز رادیوئی را در حد صفر کاهش میدهد.

 


 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

 

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.