دقت نهايي گيرندة GPS متأثر از چندين خطا است كه اين خطاها به دو دسته عمده تقسيم ميشوند:

 1 .خطاهاي غيرعمدي

2 .خطاهاي عمدي

خطاهاي غيرعمدي خطاهاي ناشي از فاصله يابي ماهواره اي هستند كه به 6 نوع طبقه بندي ميشوند:

 الف) خطاي ساعت ماهواره

ب) خطاي يونسفر

ج) خطاي تروپسفر

د) خطاي چند گذرگاهي

و) خطاي گيرنده

ه) خطاي هندسي ماهواره ها

 اما مهم ترين نوع خطاهاي GPS ،خطاي عمدي موسوم به مقبوليت انتخابي S /A است. اين خطا توسط وزارت دفاع آمريكا در مواقع بحراني براي جلوگيري از استفاده از مزاياي تاكتيكي GPS ايجاد مي شود، كه در حال حاضر بزرگترين و مهم ترين عامل خطاي GPS است.

 در مراحل مختلف از جمله ارسال سيگنال، انتقال، دريافت تحليل آن خطاهاي متعددي بر روند كار تاثيرگذار خواهند بود. خطاهاي مذكور كه به سه دسته كلي خطاهاي منتج از ماهواره،گيرنده و انتشار تقسيم ميشوند را معمولاً بر شش نوع مي دانند. خطاي ساعت ماهواره، خطاي موقعيت صحيح ماهواره، خطاي لاية يونسفر، خطاي تروپسفر، خطاي ساعت و نويز گيرنده و بالاخره خطاي چند مسيري اين شش منبع عمده را تشكيل مي دهند.

دسته بندي منابع عمده خطا در مشخصات اصلي آنان و همچنين ديدگاه بررسي كننده اين منابع انجام ميپذيرد. به همين دليل عليرغم ثابت بودن تعداد منابع ياد شده، بسته به اهميتي كه هركدام از آنها براي محققين دارند، ممكن است با دسته بنديهاي مختلفي روبرو شويم؛ در اكثر مقالات نوشته شده مشتركاً اين منابع در سه گروه عمده و اصلي به شرح زير دسته بندي مي شوند.

1) خطاهاي مرتبط با سيگنال در فضا كه ناشي از سيگنال ماهواره ها هستند.

2) خطاهاي انتشار كه ناشي از محيط انتقال سيگنال است.

3) خطاهاي مرتبط با تجهيزگيرنده ناشي از تكنولوژي مورداستفاده درگيرنده هاي GPS است.

عمده خطاهاي مرتبط با ماهواره ناشي از ساعت ماهواره و مختصات واقعي ماهواره، خطاهاي انتشار ناشي از خطاهاي يونسفر و تروپسفر و نيز خطاهاي مرتبط با تجهيز گيرنده ناشي از ساعت گيرنده، كم بودن تعداد كانالها در گيرنده، محدود بودن طول ثباتها در پردازنده گيرنده و الگوريتم مورد استفاده در گيرنده هستند.

 

مطلب ادامه دارد و فقط کاربران قادر به دیدن آن هستند . ثبت نام کنید

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.