• كلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشكاری شود . سطح جوش باید 6 سانتیمتر باشد و جهت اتصالات و جوشكاری رعایت شود (در مواردی كدولد توصیه میشود) .
 • از هر پایه دكل های خودایستا، هم فونداسیون دكل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم ارت و هم پای دكل به سیستم ارت جوشكاری شود.
 • سیم میله برقگیر از پایه ای كه آنتنهای كمتری نصب میشود و با كابلهای روی لدر حداكثر فاصله را داشته باشد. بدون خمش در مسیر و مستقیماً به رینگ داخل كانال و از كوتاهترین مسیر توسط جوش متصل شود.
 • میله برقگیر روی دكل در بالاترین نقطه دكل (با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه 45 درجه) به طوریكه تجهیزات را كاملاً پوشش دهد قرار گیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطر 16 میلیمتر و طول آن بستگی به ارتفاع نصب آنتنهای روی دكل دارد.
 • شعاع خم سیم مسی حداقل 20 سانتیمتر و زاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت شود (رعایت زاویه خمش سیم مسی)
 • پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل شود.
 • كلیه كابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دكل و ابتدای لدر افقی (بعد از محل خم شدن كابل) گراند شوند.
 • به هیچ عنوان روی دكل جوشكاری صورت نگیرد.
 • اتصال از شبكه گراند سیستم اجرا شده به تانكر سوخت دیزل ژنراتور، تانكر آب هوایی، اسكلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
 • اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاك متصل شوند.
 • سیم ارت در روی زمین باید با روكش و سیم داخل كانال ها باید بدون روكش و مستقیم كشیده شود.
 • پركردن كانال باید با خاك سرند شده كشاورزی یا خاك نرم انجام شود
 • ارتفاع نصب شینه مسی 50 سانتیمتر از كف تمام شده باشد.
 • شینه داخل اتاق حتیالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیك باشد.
 • از هر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل شود (قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد)
 • در دكلهای مهاری پرظرفیت، مهارهای دكل باید توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد.
 • جهت اتصال ترانس برق شهر در ستگاههای مخابرات باید گراند جداگانه اجرا شود.
 • در سایتهای رایانه ای جهت اجرای سیستم زمین در حد امكان باید از یك زمین با سطح یكنواخت (بدون شیب) استفاده كرد.
 • در ایستگاهها بین نول و گراند نباید اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
 • در دكلهای پرظرفیت كه ابعاد قسمت بالای دكل بیشتر از 2 متر است نیاز به نصب یك عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول است.
 • در سیم كشی داخل محوطه سایتهای رایانهای برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از كابل زمینی استفاده شود و در ایستگاههای بالای كوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.
 • استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای كوچك زیر 10 اهم و برای سایتهای بزرگ و مهم زیر 3 اهم است.

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.