ساختارGPS


سيستم موقعيت ياب جهاني GPS مخفف (  Global Positioning System)كه از 24  ماهواره به نام Navstar در فضا بهره برداري كرده و معمولاً سه الي پنج ماهواره نيز به عنوان جايگزين در نظر گرفته شده كه درصورت خرابي هركدام از ماهواره های فعال، به منظور جلوگيري از ايجاد خلل در سيستم، بلافاصله جايگزين ماهواره معيوب مي شود . اين شبكة ماهواره اي اطلاعات مربوط به موقعيت، زمان دقيق و پارامتر های حركت را در تمامي ساعات شبانه روز و در هرنوع شرايط آب و هوايي به صورت عمومي به كاربران خود ارائه می کند.  براساس اين طرح، شبكه متشكل از 24 ماهواره در فضا، در فاصله 20000 كيلومتري سطح زمين قرار داده شد كه به صورت شبانه روزي به ارسال سيگنال به سطح زمين مي پردازند. بدين ترتيب عصر نويني در موقعيت يابي و سیستم های تعيين موقعيت به وجود آمد كه در آن، موقعيت هر فرد با كمك ماهواره ها با دقت و سرعت بالا تعيين می شود. به اين شكل كه با انجام محاسبات صورت گرفته تمامي 24 ماهواره در مكان معين و با زاوية مشخصي نسبت به سطح زمين قرار مي گيرند، به گونه اي كه تمامي سطح كرة زمين از قطب شمال تا جنوب در تمامي ساعات شبانه روز در معرض ديد و سيگنال های ارسالي از اين ماهواره ها قرار دارند. اين سيگنال ها به صورت عمومي (Broadcast  ) تمامي كرة زمين را پوشش داده است، چنانچه با در اختيار داشتن يك دستگاه گيرنده، مي توان از تمامي اطلاعات موقعيتي كه توسط اين ماهواره ها ارسال مي شود ، بهره برداری و به اطلاعات مختلفي در حوزة مكان، زمان و نوع حركت خود دسترسي پيدا كرد.

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.