سامانة WAAS ،روش ديگري است كه مي تواند باعث بهبود در ميزان خطاي گيرنده های GPS شود. در اين سيستم ايستگاه های زميني، سيگنال های تصحيح شدهGPS  را تامين كرده و دقت بيشتري در تعيين موقعيت به شما مي دهد. اين سيستم شامل 25 ايستگاه مرجع زميني است كه كه در سراسر ايالات متحده ‌ قرار داشته و وظيفة كنترل اطلاعات ماهواره های GPS را به عهده دارند. دو ايستگاه واقع شده در سواحل، اطلاعات ايستگاه های مرجع زميني را جمع آوري كرده و پيام  های مربوط به تصحيحات GPS را تهيه مي كنند. اين تصحيحات ناشي از مدار ماهواره های GPS ، تأخير سيگنال و... بخاطر اختلالات جوي است و پيام تصحيح توسط يكي از دو ايستگاه زميني ماهواره اي مخابره مي شود. اطلاعات مربوطه با نوع سيگنال GPS سازگار بوده به طوري كه تمام  GPSهای داراي سيستم WAAS ‌قادر به دريافت اين اطلاعات هستند. در حال حاضر قابليت تصحيح خطا به اين روش در كشور ما فراهم نشده است.

ذكر اين نكته نيز ضروري است، در صورتي كه قصد تهيه يا استفاده از يك دستگاه GPS را داريد و از اين دستگاه ممكن است در مناطقي كه امواج WAAS وجود دارد استفاده نماييد، به قابليت WAAS دستگاه خود توجه داشته باشيد. در ضمن به ياد داشته باشيد كاربران سيستم موقعيت يابي GPS به دو بخش كاربران نظامي و كاربران عمومي يا تجاري تقسيم مي شوند. منظور از كاربران نظامي بهره گيري از سيگنال كد شدة دقيق ماهواره های GPS در صنايع نظامي اعم از صنايع موشكي و ساير ادوات نيرو های نظامي است كه در نوع خود داراي كاربرد های منحصر به فردي است كه با حداقل خطا، يعني چيزي در حدود چند ميلي متر، موقعيت مكاني و ساير اطلاعات و پارامتر های زماني و حركتي را در اختيار كاربران خود قرار مي دهد. لذا غالباً روش های تصحيح خطا براي سيگنال های عمومي يا تجاري مطرح هستند.

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.