شبكه هاي PDH عمدتاً براي انتقال ديتا در شبكه هاي WAN ،اتصال چندين كاربر به يكديگر و بعنوان زيرساخت در اين شبكه ها محسوب مي شوند. شبكه هاي PDH با پهناي باند 2Mbps( E1 )و 30 كانال ديتا 64Kbps  ،در موارد بسياري از لينكهاي ماكرويو، (لينكهاي DSL ) به كار گرفته مي شوند.

لينكهاي ماهواره اي و لينكهاي استيجاري براي انتقال اطلاعات حساس لازم است كه در طرفين يك لينك ارتباطي واحدهاي رمزكننده به كارگيري شوند، رمزكننده هاي PDH امنيت كامل انتقال اطلاعات و ديتا را در برابر دسترسي و نفوذ افراد غير مجاز و ريسكهاي امنيتي لينكهاي PDH تضمين كرده و از حملات و تهديدات امنيتي جلوگيري مي كند.

انواع رمزكننده هاي PDH عبارت است از : .T3 ،E3 ،T2 ،E2 ،T1 ،E1

امنيت بالاي رمزكننده هاي PDH مبتني بر سخت افزار با الگوريتم هاي رمزنگاري متقارن، زماني تضمين خواهد شد كه مديريت امنيت و طراحي پروفايل آن توسط سازمان متقاضي انجام شود. ويژگيهاي اساسي يك رمزكننده PDH كارآمد عبارت است از:

  • ميزان دسترسي خيلي بالا، حداقل قطعي، راندمان بالا در حين اجراي عمليات وكارايي 100 %؛
  • عدم ايجاد اختلال در عملكرد شبكه و درپي نداشتن هيچگونه آثار منفي ناشي از نصب و چند نقطه اي؛ رمزكننده در شبكه و قابليت رمزنگاري در دو مد نقطه به نقطه
  • طراحي ماژولار، قابليت توسعه و پيكربندي بهينه تجهيزات جهت سازگاري با هر اينترفيس و نرخ بيتي؛
  • سادگي در نصب و بهروزرساني پارامترهاي رمزنگاري و سادگي در عمليات اجرايي؛
  • صرفه جويي در زمان و هزينه به علت سادگي استفاده و سرعت در نصب؛
  • مكانيزم مبادله كليد خودكار و عدم ايجاد هيچ گونه وقفه اي در ترافيك شبكه؛
  • قابليت به كارگيري الگوريتم رمز خاص مشتري و مديريت پروفايل الگوريتم توسط مشتري با تنوع خيلي زياد؛
  • طرح توافق كليد متقارن براي توليد كليد ارتباطي كوتاه مدت؛
  • قابليت ورود كليد بصورت دستي توسط اينترفيس كاربر؛
  • رمزنگاري هر كانال منحصراً با يك كليد مستقل.

Registration

رجیستر  شدن یک بیسیم  مشخص دریک  شبکه ترانک و اجازه استفاده از آن شبکه
Half-duplex Individual call
یک تماس یک طرفه خصوصی تماسی است دو طرفه که در هر لحظه یکی از شرکای تماس نمی تواند دریافت کننده یا ارسال کننده باشد .
Call Duration Limition
بعد از آنکه یکی از شرکای تماس  به یک تماس خصوصی یا گروهی پاسخ دهد سیستم یک تایمری را به کار می اندازد(به صورت پیش فرض پنج دقیقه) بعد از گذشتن این زمان تماس به صورت خودکار قطع خواهد شد.
Idle Carrier Detect
بعد از آنکه یکی از شرکای تماس چه در تماس خصوصی و چه در گروهی یک مکالمه آغاز می کند و تایمر شروع به کار می کند اگر بعد ۱۵ ثانیه کسی در شبکه مکالمه نکند تماس به صورت خودکار پایان می یابد.

 

هنگامی که فرکانس تکرار کننده مطابق با بیسیم تنظیم شود، اما فرکانس واقعی به علت مشکل سخت افزاری کمی کاهش می یابد اگر بخواهیم تکرار کننده وبیسیم ها با همان فرکانس  با یکدیگر ارتباط برقرار کنند این قابلیت را فعال می کنیم.
 با استفاده از این ویژگی، تکرار کننده می تواند فرکانس را کالیبراسیون کند در حین ارتباط، اگر تکرار کننده انحراف فرکانس بیسیمی را تشخیص دهد، فرکانس آن را برای سازگاری با رادیو برای بهبود کیفیت ارتباط تنظیم می کند.