آخرین آبدیت های نرم افزار آیکوم                     


 

مدل  ورژن تاریخ به روز رسانی
IC-7850/IC-7851 Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/06/29
Firmware(Version 1.11), Firmware Utility and manuals. 2015/09/18
Firmware(Version 1.10), Firmware Utility and manuals. 2015/07/17
Firmware(Version 1.01), Firmware Utility and manuals. 2015/03/25
IC-7800 Firmware(Ver.3.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.3.01), Firmware Utility and manuals. 2014/03/28
Firmware(Ver.3.00), Firmware Utility and manuals. 2013/11/29
Firmware(Ver.2.30), Firmware Utility and manuals. 2011/01/31
Firmware(Ver.2.21), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.2.20), Firmware Utility and manuals. 2009/05/19
Firmware(Ver.2.12), Firmware Utility and manuals. 2008/06/12
Firmware(Ver.2.11), Firmware Utility and manuals. 2008/02/29
Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2006/08/18
Firmware(Ver.2.03), Firmware Utility and manuals. 2006/05/30
Firmware(Ver.1.22), Firmware Utility and manuals. 2006/01/05
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2004/07/20
IC-7700 Firmware(Ver.2.10), Firmware Utility and manuals. 2015/05/21
Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2014/03/26
Firmware(Ver.1.21), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.20), Firmware Utility and manuals. 2011/01/27
Firmware(Ver.1.12), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2009/09/14
Firmware(Ver.1.10), Firmware Utility and manuals. 2009/06/08
Firmware(Ver.1.04), Firmware Utility and manuals. 2008/12/11
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2008/07/02
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2008/03/31
IC-7600 Firmware(Ver.2.00), Firmware Utility and manuals. 2015/05/18
Firmware(Ver.1.11), Firmware Utility and manuals. 2011/03/03
Firmware(Ver.1.03), Firmware Utility and manuals. 2010/10/29
Firmware(Ver.1.02), Firmware Utility and manuals. 2010/04/01
Firmware(Ver.1.01), Firmware Utility and manuals. 2009/03/05
IC-7410 Firmware(Release 1), Firmware Utility and manuals. 2013/08/08
IC-7300 Firmware(Version 1.14), Firmware Utility and manuals. 2016/10/05
Firmware(Version 1.13), Firmware Utility and manuals. 2016/05/27
Firmware(Version 1.12), Firmware Utility and manuals. 2016/04/14
IC-9100 Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/01/27
Firmware(Release E2) and manuals. 2013/08/01
Firmware(Release E1) and manuals. 2012/03/13
IC-7100 Setting data file (Original Repeater list) USA version 2016/01/26
Setting data file (Original Repeater list) EUR version 2016/01/26
Cloning software(Rev 1.10). 2015/05/21
Cloning software(Rev 1.01). 2013/08/01
Firmware(Release E5) and manuals. 2016/01/15
Firmware(Release E4) and manuals. 2015/05/21
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/03/03
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/01/14
Firmware(Release E1) and manuals. 2013/10/30
IC-7100/
IC-7200/
IC-7300/
IC-7410/
IC-7600/
IC-7850/
IC-7851/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.20), Driver Utility and manuals. 2013/08/01
IC-7100/
IC-7200/
IC-7410/
IC-7600/
IC-9100
USB Driver(Ver.1.10), Driver Utility and manuals. 2013/06/28
IC-7200/
IC-7600
USB Driver(Ver.1.00), Driver Utility and manuals. 2009/02/26
ID-1 Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.41) 2013/09/19
Control software USB driver for the non-European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
Control software USB driver for the European Version(Ver.2.40) 2013/09/19
ID-5100A Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100E Repeater List & Setting Data(Version 20140312). 2014/04/30
ID-5100A
ID-5100E
Firmware(Release E3) and manuals. 2015/05/22
Firmware(Release E2) and manuals. 2014/10/30
Firmware(Release E1) and manuals. 2014/07/09
Cloning software(Revision 1.20) and manuals. 2015/05/22
Cloning software(Revision 1.10) and manuals. 2014/10/30
Cloning software(Rev 1.00) and manuals. 2014/04/01
IC-80AD
IC-E80D
ID-880H
ID-E880
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2011/07/04
Cloning software(Rev 1.0) and manuals. 2009/02/25
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Repeater List, GPS data and Setting Data(Version 20140725). 2014/08/22
ID-51A PLUS
ID-51A Icom 50th Anniversary Limited Edition
ID-51E PLUS
ID-51E Icom 50th Anniversary Limited Edition
Firmware(Release E1) and manuals. 2015/06/09
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/08/22
ID-51A
ID-51E
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2012/12/25
ID-31A
ID-31E
Cloning software(Rev 1.20) and manuals. 2014/01/28
Cloning software(Rev 1.10) and manuals. 2012/05/10
Cloning software(Rev 1.02) and manuals. 2011/12/15
Firmware(Release E2(CPU 1.03, DSP 1.04)) and manuals. 2012/05/15
Firmware(Release E1(CPU 1.02, DSP 1.03)) and manuals. 2012/02/17
ID-RP2C
ID-RP2D
ID-RP2L
ID-RP2V
ID-RP2000V
ID-RP4000V
USB Driver (Revision 3.00) 2014/06/10
IC-2730A
IC-2730E
Cloning software(Revision 1.00) and manuals. 2014/12/24

Communications Receiver

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
IC-R9500 Firmware USA version (USA Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware USA version (USA Ver.1.05) 2007/09/03
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.07) 2007/12/18
Firmware Any other (non-USA) version (Ver.1.05) 2007/09/03
IC-R1500
IC-PCR1500
IC-R2500
IC-PCR2500
Control software (Ver.2.201) 2013/10/01
Control software (Ver.2.20) 2011/06/15
Control software (Ver.2.11) 2011/03/14
Control software (Ver.2.10) 2007/06/11
Firmware data (Ver.2.10) 2013/10/01
Control software (Ver.2.01) 2006/07/13
Firmware data (Ver.2.01) 2006/07/13
IC-PCR1000 Control software (Ver.2.2) 2004/06/22
Control software ----/--/--

 

D-STAR Gateway Software

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
RS-RP2C Firmware USA version (Ver.2.2) 2008/12/16
Firmware USA version (Ver.2.1) 2008/08/13

Option

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
OPC-478UC USB Driver (Version 1.5) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0F) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.4) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.3) 2010/11/12
OPC-2218LU USB Driver (Version 1.2) 2014/07/14
USB Driver (Version 1.0G) 2014/07/14
USB Driver (Ver.1.1) 2013/02/22
USB Driver (Ver.1.00) 2011/12/13
OPC-2350LU USB Driver (Version 1.1) 2016/08/19
USB Driver (Version 1.0) 2014/08/22
RS-BA1 Control software (Ver.1.92) 2016/02/05
Control software (Ver.1.80) 2015/07/17
Control software (Ver.1.70) 2015/02/04
Control software (Ver.1.60) 2014/03/26
Control software (Ver.1.50) 2013/11/29
Control software (Ver.1.41) 2013/08/01
Control software (Ver.1.40) 2013/06/28
Control software (Ver.1.30) 2012/06/29
Control software (Ver.1.20) 2011/04/01
RC-28 Firmware (Ver.1.01) 2013/06/28
RS-MS1A Repeater List (Version 20151107) 2015/11/10

 


Network/RoIP

مدل سرویس تاریخ به روز رسانی
AP-90M Firmware (Version 2.12) 2016/10/12
Firmware (Version 2.11) 2016/07/27
Firmware (Version 2.10) 2016/05/27
Firmware (Version 2.08) 2015/11/19
CS-IP100H Cloning software (Ver.1.02) 2014/02/28
IP1000C (100 terminal versions #11 and #12) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP1000C (20 terminal versions #13 and #14) Firmware (Version 1.64) 2016/10/05
Firmware (Version 1.61) 2016/03/08
Firmware (Version 1.51) 2015/05/19
Firmware (Version 1.47) 2015/05/19
Firmware (Version 1.46) 2015/05/19
Firmware (Version 1.33) 2014/09/26
Firmware (Version 1.23) 2014/06/25
IP100FS Software update (Version 1.46) 2016/07/19
Software update (Version 1.45) 2015/12/21
Software update (Version 1.41) 2015/05/19
Software update (Version 1.31) 2014/09/26
Software update (Version 1.22) 2014/06/25
RS-AP3 Software update (Version 2.16) 2016/10/12
Software update (Version 2.15) 2016/07/27
Software update (Version 2.14) 2016/05/27
Software update (Version 2.10) 2015/11/19
VE-PG3 Firmware (Version 2.16) 2016/01/20
Firmware (Version 2.15) 2015/10/28
Firmware (Version 2.14) 2015/06/09
Firmware (Version 2.04) 2014/11/12
Firmware (Version 2.03) 2014/10/21

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره :021916903284

02191690328  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

شرکت کننده گرامی! ضمن پوزش به دلیل اختلال در زمان ثبت نام های دوره های سال 1403 ؛ظرفیت ثبت نام ها تکمیل گردید .

سامانه آموزش از راه دور و سیستم طراحی شبکه رادیویی ایرانی آدپارس در مهر ماه در اختیار عموم قرار میگیرد .