مهم‌ترین نتایج تحقیقات علمی نشان می‌دهد میزان تشعشعات میدان‌های فرکانس رادیویی تاثیری بر آغاز یا رشد تومورهای سرطانی ندارد و مطالعات تجربی برروی سلول ها و حیوانات نیز نشان می‌دهد که استفاده از موبایل تاثیر مخربی بر قلب، خون و سیستم ایمنی بدن نداشته است.  
محدوده مربوط به امواج ناشی از تلفن همراه و سایت‌های  (BTS (Base Transceiver Station در فرکانس های 3 کیلوهرتز تا 3000 گیگاهرتز در زمره امواج فرکانس رادیویی قرار می‌گیرند که این امواج غیریونیزه‌کننده است و اثر تخریبی روی بافت‌های زنده نداشته و فقط منجر به افزایش دمای ناحیه‌ای از بدن می‌شوند که در معرض تابش قرار گرفته است. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که انرژی جذب شده در بدن ناشی از تابش سایت‌های موبایل با دور شدن شخص تا فاصله 100 متری افزایش و سپس شروع به کاهش می‌کند و از طرف دیگر با افزایش فاصله انسان از سایت به دلیل افزایش توان گوشی برای جلوگیری از کاهش کیفیت گیرندگی، توان ناشی از گوشی باید افزایش یابد.

در حال حاضر استفاده از تلفن همراه در جامعه کنونی اجتناب‌ناپذیر است و البته نگرانی‌ها درباره اثرات امواج تلفن همراه بر سلامت انسان با رشد بیش از حد تلفن‌های همراه نیز بیشتر شده است. به تازگی هم اعلام شده براساس بررسی‌های تازه موسسه  Pew حدود 65% از بزرگسالان، گوشی‌های تلفن همراه خود را نیز همراه با خود بـه بستـر مـی‌بـرند که این کار از نظر بهداشتی و حفظ سلامت زیانبار است. اغلب کــارشـنــاســان، بــا تــوجــه بـه مـاهیـت و تـاثیـرات شـنـاخـته‌شده امواج الکترومغناطیسی در طول مــوج‌هــای مـخـتـلــف بــر سیستمهـای زیـسـتـی نـمــی‌تــوان خـطــرات تـلـفـن همـراه و تجهیـزات مربوط به آن را انکار کرد.

 

مدت زمان مطالعه مطلب 13 دقیقه میباشد

 
در ســـال‌هـــای اخــیــر بــه مــوازات گـسـتــرش روزافزون استفاده از تلفن همراه و توجه مراکز تحقیقاتی دنیا به این مقوله، پژوهشگران ایرانی نـیـز در دانـشـگـاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلف، تحقیقاتی را در این حوزه آغاز کرده و از ابعاد مــخــتـلــف بــه بــررســی آسـیــب‌هــای احـتـمــالــی پـرتـوهـای الـکـتـرومـغـنـاطـیـسـی تـلـفـن هـمـراه بر بـــافـــت‌هــای زنــده و تـجـهـیــزات الـکـتــریـکــی و الکترونیکی آن انجام داده‌اند که از جمله آن ها تحقیقاتی است که در مرکز تحقیقات بیوشیمی  بـیـوفـیـزیـک دانـشـگـاه تـهـران انـجـام شد و نتایج جــالــب تــوجـهــی در زمـیـنـه اثـرات مـیـدان‌هـای الکترومغناطیسی خصوصا امواج تلفن همراه بر سیستم‌های زیستی در پی داشته است.  پــرتـو‌هـای الکتـرومغنـاطیسـی دارای استفـاده‌هـای مثبـت و منفـی هستنـد. امـواج و میدان‌های الکترومغناطیسی که در گستره وسیعی از انرژی و فرکانس‌ها با خواص متفاوت ساطع می‌شوند، نقش مثبت و منفی در زندگی جانداران و گیاهان ایفا می‌کنند. این اشعه هم در طبیعت و هم در صنعت موجود است، با این تفاوت که وجود اشعه الکترومغناطیسی در طبیعت بهینه بوده ولی باید در صنعت به صورت بهینه استفاده شود.
تـلـفــن‌هــای هـمــراه بــه عـنــوان یـکــی از پــرمـصــرف‌تــریـن تـجـهـیـزات دارای امـواج الکترومغناطیس است و نقش منفی میدان‌های الکترومغناطیسی و اثرات سوء آن بر سیستم‌های زیستی به دلیل نبود دستورالعمل معین، آموزش صحیح بهره‌برداری و استفاده بهینه از سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی به ویژه عدم آشنایی کاربران از تداخل و تـزاحـم‌هـای استفـاده همـزمان تلفن همراه با وسایل دیگر مانند رایانه، مایکروویو، تلویزیون، استفاده از داروهای خاص یا داشتن بیماری و... است.

استفاده محدود زمانی از تلفن همراه 

 اثر سوء‌میدان‌های الکترومغناطیسی به ویژه میدان تلفن همراه به صورت فزاینده نقـش تخـریبـی در بدن، ارگانیسم‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و ماکرومولکول‌های حیاتی مانندDNA، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها دارد. در حال حاضر سیستم‌های تلفن همراه دارای فرکانس 940 مگاهرتز است که به بیشتر بافت‌های بدن از جمله مغز و حتی گوشت و ماهیچه‌ها آسیب می‌زند و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای بی‌خطر نگاه کرد و هر کس هر اندازه که تمایل داشت از آن استفاده کند؛ بلکه کاربرد تلفن همراه باید همانند مصرف دارو، محدود و کنترل شده و به زبانی دارای دز مشخص باشد؛ به طوری که یک فرد تنها ساعاتی از روز را می‌تواند از موبایل استفاده کند و پس از آن، استفاده دوباره مضر خواهد بود.
دز استفاده از تلفن همراه برای مبتلایان به بیماری‌های گوناگون متفاوت است. مساله مهم دیگری که باید مورد توجه محققان قرار بگیرد، دز مشخص استفاده از تلفن همراه برای مبتلایان به بیماری‌های گوناگون است؛ مثلا، میزان استفاده از تلفن همراه در افراد دیابتی که در برابر امواج آسیب‌پذیرتر از افراد سالم هستند باید متفاوت باشد. تحقیقات جدید می‌باید میزان استفاده از تلفن همراه را برای هر بیماری معین نماید.
تحقیقات پژوهشگران مرکز بیوشیمی  بیوفیزیک دانشگاه تهران در زمینه "اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه روی هموگلوبین خون" نشان می‌دهد تاثیر میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه با هموگلوبین موجب تغییرات ساختاری در آن و کاهش پیـونـد اکسیـژن بـا همـوگلـوبیـن مـی‌شـود. همچنیـن اختلال در عملکرد هموگلوبین، موجب آزادسازی اکسیژن بیشتر در بافت و در نهایت بروز ناهماهنگی در واکنش‌های بدن می‌شود.
اثرات سوءتغییر ساختاری هموگلوبین خون تحت تاثیر امواج تلفن همراه تنها به آزادسـازی بیـش از حـد اکسیـژن در بـافـت محـدود نمـی‌شـود، بلکـه بـر سایر وظایف هموگلوبین هم تاثیر منفی می‌گذارد. همین پدیده در بررسی اثرات امواج در بیماران تالاسمی هم مشاهده شده و در این مورد از نظر ساختار هموگلوبین، ساختمان سوم آن که عامل اصلی عملکردهای این مولکول است، دچار تغییر شده است.  

خطر استفاده همزمان از تلفن همراه با مایکروویو یا رایانه

 
اثرات تداخل استفاده از تلفن همراه و وسایل دیگر مانند مایکروویو، رایانه و همچنین مصرف داروهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. تداخل استفاده از تلفن همراه و وسایل یاد شده اثرات سوء امواج تلفن همراه را تشدید می‌کند. همچنین بدترین شکل تداخل در استفاده همزمان از تلفن همراه و مایکروفر است. از سوی دیگر شرایط استفاده از تلفن همراه در اثرات آن تعیین‌کننده است. به عنوان مثال استفاده از تلفن همراه در مکان‌های مسقـف و شهـرهـای آلـوده دز خـاصی را طلب می‌کند.

اثرات مستقیم و غیرمستقیم تشعشعات رادیویی بر بدن انسان

اثـرات شنـاختـه شـده تشعشعات رادیویی بر بدن انسان شامل سه اثر مستقیم و غیر مستقیم بر انسان و اثرات بر روی اشیاء موجود در محیط است که می‌توان به اثرات حرارتی، غیر حرارتی و شــوک و ســوخـتـگــی بــه عـنــوان اثــر مـستقیـم تشعشات رادیویی اشاره کرد.
طبق تحقیقات به عمل آمده اثرات حرارتی اصلی‌ترین اثر ملموس فرکانس‌های بالاتر از 100 کیلوهرتز روی بدن انسان است که ناشی از انتقال انرژی الکترومغناطیسی به بدن است. به عبارتی اثر حرارتی ناشی از گرم شدن بدن انسان در اثر جذب انرژی امواج رادیویی خواهد بود.
امــا در اثــرات غـیــرحــرارتــی مـیــدان بـه طـور مستقیم بافت‌های بیولوژیک بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون آن‌که گرمای قابل توجهی ایجاد کند. در بحث شوک و سوختگی نیز ممکن است تاثیرات ناشی از تماس با اشیاء هادی مانند قــطــعــــات فـلـــزی واقـــع شـــده در میدان‌های الـکـتـرومغناطیسی باشد، به همین دلیل توصیه می‌شود که در میدان‌های الکترومغناطیسی و در فرکانس های تا 100 کیلوهرتز از تماس با اشیاء هادی و قطعات فلزی جلوگیری شود.
در مورد اثرات غیرمستقیم بر انسان نیز باید گفت که این نوع اثرات معمولا بر قطعات و یا تـجـهـیـزات کـاشـتـنـی مـانـند دستگاه های تنظیم کننده ضربان قلب، پمپ‌های انسولین و دیگر سخت‌افزارهایی که در بدن انسان به کار گرفته می‌شوند تاثیر می‌گذارند.
از جمله اثرات تشعشعات برروی اشیاء موجود در محیط نیز می‌توان به سوخت بخارهای قابل اشتعال و تجهیزات انفجاری الکترونیکی اشاره کرد که این خطرات می‌تواند متوجه افرادی باشد که در کنار مواد قابل اشتعال یا انفجاری کار می‌کنند.

در همین حال تداخل الکترومغناطیسی در سیستم‌های ناوبری هواپیما و تداخل با این چنین تجهیزاتی نیز از دیگر اثرات ناشی از تشعشعات بر روی اشیا موجود در محیط است.  

تاثیر بر روی غشاهای سلولی انسان

بعضی از اثرات امواج فرکانس رادیویی بر پروتئین‌های غشاء و حرکت یون‌ها در میان غشاها هنگامی در سلول ظاهر می‌شود که شدت این امواج باعث تولید حرارت قـابـل تـوجهـی شـود بـه طـوری کـه درجـه حـرارت بـدن بیـش از حد نرمال (37درجه سانتیگراد) شود.
برخی شواهد نشان می‌دهد که تشعشعات فرکانس رادیویی در سطوحی که توسط تلفن همراه تولید می شود روی کانال های یونی و پروتئین های غشاء نورون ها در مغز تحت شرایط نرمال نیز اثر می گذارد. این تاثیرات ممکن است باعث تغییرات ظریفی در عملکرد سلول شود اما میزان اهمیت این تاثیرات در سلامت انسان هنوز مبهم است.

تاثیر بر روی رفتارهای شنیداری انسان

فرکانس رادیویی با شدت بالا ممکن است واکنش‌های رفتاری را در پی داشته باشد چرا که در این حالت درجه حرارت به طور موقت افزایش می یابد و در حین افزایش دما معین می شود که لرزش صوتی ناشی از فرکانس رادیویی شنیده می شود یا خیر.
برای ایجاد لرزش های صوتی قابل شنیدن به نرخ بالای موقت گرمایش در بافت‌های سر نیاز است که خیلی بالاتر از مقدار تولید شده مربوط به تلفن همراه است بنابراین در این زمینه، تلفن همراه اثر چندانی در سلامت ندارد.

تاثیر بر یادگیری و حافظه

استفاده از تلفن همراه ممکن است اثرات زیان‌آوری روی عملکردهای ادراکی انسان مانند حافظه و تمرکز ایجاد کند اما با این وجود مطالعاتی که تشعشعات امواج فرکانس رادیویی با سطح پایین یعنی محدوده فرکانس موبایل 800 مگاهرتز تا 2 گیگاهرتز را بر روی حیوانات بررسی کرده اند، تاثیری در عملکردهای ادراکی گزارش نکرده اند.

تاثیر بر روی ملانونین

بـر اسـاس مطـالعـات، هیـچ تـاثیـری را از تشعشـع فـرکـانـس رادیویی برروی ترشح مـلانـونیـن گزارش نکرده اند. با توجه به محل قـرارگیـری هیپـوتـالامـوس و غـده صنـوبری در قـسـمــت هــای عـمـیــق تــر سـر انسـان نسبـت بـه حـیـوانـات مـورد آزمایش، در صورت تغییر در ترشح ملانونین این تغییر در انسان ها نسبت به حیوانات بسیار کمتر خواهد بود.

آسیب  DNA، جهش یا انحراف کروموزومی

درجـه حـرارت نـرمال، میدان‌های فرکانس رادیویی، روی سلول های جسمی و بنیادی اثری نــمـــی گــذارنــد. مـطــالـعــات روی بــاکـتــری هــا، سلول‌های حیوانی و کشت شده تحت تشعشع در مـحـیط مصنوعی شواهد مشخصی را روی آسـیــب  DNAحـتــی در شــدت هـای بـالا نـشـان نداده‌است.
فقط با تحت تشعشع قرار دادن موش ها در محیـط طبیعـی با فرکانس های رادیویی پالسی اختـلالاتی در  DNAسلول های مغز دیده شده است.

تاثیر بر سیستم ایمنی و طول عمر انسان

سیستـم ایمنـی در مقـابـل میکـروارگانیزم ها، ویروس ها و بعضی از سلول های سرطانی از بدن محافظت می‌کند، هرگونه تغییر در فرکانس رادیویی روی سیستم ایمنی اثرات مهمی روی سلامتی می گذارد.
فـرکـانـس 10 گیگـاهـرتـز و در سطـوح خیلی پایین سیستم ایمنی بدن را تحریک می‌کند اما در کل مطالعات، هیچ تاثیری در رابطه با تشعشع فـــرکـــانـــس رادیـــویـــی روی طـــول عـمـــر نـشــان نمی‌دهد.  

تاثیرات در پیشرفت و جابجایی تومور

یافته های علمی اثر امواج فرکانس رادیویی در سـطــوح ارتـبــاطــات هـمــراه (حــداکـثــر 2.45 گیگاهرتز) را در ایجاد و دوره نهفتگی و پیشرفت تومورها تایید نکرده اند که این نشان می‌دهد که تشعشع فرکانس رادیویی باعث پیدایش تومور نمی شود.
اگرچه میدان‌های فرکانسی رادیویی مربوط به تلفن همراه ممکن است باعث افزایش جزئی در فـعــالـیــت آنــزیــم هــای کـلـیــدی (کـیـنــازهـای پـروتینی) شود اما بنا به یافته های علمی بسیار بـعـید به نظر می رسد که این تغییرات در رشد تـومـور تـاثـیـر داشـتـه بـاشـنـد. حـتـی جـدیـدتـرین یافته‌های حفاظت در برابر اشعه فدرال آلمان نیز خطر پیشرفت سرطان در اثر امواج تلفن همراه را تایید نکرده است.

تاثیرات بر چشم انسان

تشعشعات سطح بالا به مدت حداقل یک ساعت باعث تشکیل آب مروارید می شود. فرکانس مربوط به این تشعشعات بین1 تا 10 گیگاهرتز است. در این محدوده انرژی بالایی به میزان 100  SARتوسط بدن انسان جذب می شود که در این وضعیت درجه حـرارت داخـل چشـم بسیـار بالا و در حدود 43 درجه سانتیگراد است. البته شدت فرکانس رادیویی مورد استفاده در این تحقیق بالاتر از محدوده فرکانس مورد استفاده در تلفن همراه است و به همین ترتیب تاثیر تخریبی گوشی موبایل بر سلامتی چشم انسان منتفی است.

اثر بر گوش انسان  

آزمایشات نشان می‌دهد که گوش انسان به فرکانس های محدوده 200 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز پاسخ می‌دهد. انرژی فرکانس رادیویی باعث انبساط بافت‌های مغز می شود که ناشی از تغییرات حرارت کوچک اما سریع بافت‌ها است. این امر باعث ایجاد امواج فشـاری مـی شـود کـه از طریق جمجمه به گوش درونی فرستاده می شود .جایی که گیرنده‌های حساس صوتی در آنجا قرار دارند. اما افزایش دمایی که باعث ایجاد امواج فشاری می شود کمتر از 5-10 درجه سانتیگراد است.

تاثیر بر دستگاه قلبی عروقی انسان

با استفاده عادی از تلفن همراه، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده شود، تاثیر مستقیم آن روی قلب انسان خیلی بعید به نظر می رسد اما تاثیر روی گیرنده های وابسته به شریان بدن محتمل است و محققان نتیجه گرفته اند که تاثیرات روی فشار خون به دلیل انقباض زیاد عروق یا شاید به خاطر افزایش در فعالیت سمپاتیک در ساقه مغز باشد که این زمینه نیـاز به مطالعات بیشتری دارد. اثرات ناشی از سطوح بالای فرکانسی نیز مربوط به تاثیرات حرارتی روی قلب و عروق است.  

تاثیر بر عملکرد مغز انسان

یافته های علمی نشان می‌دهد که تلفن همراه در کوتاه مدت بر عملکرد مغز اثری ندارد. نتایج اخیر در ارتباط با بی خطر بودن تلفن های همراه در طولانی مدت نشان می‌دهد که استفاده از موبایل باعث افت حافظه، تغییرات در حواس و نوسان فشار خون مـی شـود. همچنیـن فقـط نواحی از مغز که به گوش نزدیک‌ترند تحت تشعشع قرار می‌گیرند.

این مقاله دارای دو قسمت است ...

ادامه مقاله (قسمت دوم)


 

در دوره های مخابراتی آدپارس شرکت کنید و یک متخصص مخابراتی شوید

امروز برای مصاحبه اقدام کنید
ثبت نام

  تماس تلفنی  .پشیبانی واتس آپ  پتلاس

 
 

 

 
 

 

 

 

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.