در ترانك شبكه های خصوصی تعریف و پیاده سازی طرح متناسب با نیاز و دلخواه كاربران, از مهم ترین انگیزه های پیگیری چنین پروژه هایی است

● در ترانك (شبكه‌های خصوصی) تعریف و پیاده‌سازی طرح متناسب با نیاز و دلخواه كاربران، از مهم ترین انگیزه‌های پیگیری چنین پروژه‌هایی است و مسئله تطبیق ساختار، اجرای شبكه‌های رادیویی و انطباق خدمات آن، با نیازهای كاربران مختلف یكی از اصلی‌ترین اهداف مهندسین ارتباطات مدرن امروزی است.

● هدف از طراحی شبكه‌های ترانك برای واحد‌های خاص با نیازهای معین (مانند نیروهای پلیس آتش‌نشانی و سازمان‌های امدادی و غیره....) بوده ولیكن طراحی شبكه‌های تلفن همراه (‌GSM) برای ارتباطات عمومی است.

● آنچه بیش از هر چیز دیگر توجه همگان را به شبكه‌ تلفن‌های همراه جلب كرده ابعاد و حجم كوچك تر گوشی‌های تلفن همراه نسبت به بی‌سیم‌های ترانك است، كه به نظر می‌رسد با گسترش روزافزون فناوری ساخت تجهیزات ارتباطی، گوشی‌هایی برای شبكه ترانك با حجم و ابعاد قابل رقابت با گوشی‌های تلفن همراه ساخته ‌شود.

● امروزه تمایل به راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی رادیویی تلفن با قابلیت‌ها و ویژگی‌های بالاتر نسبت به تلفن سیار همگانی به شدت قوت پیدا كرده است.

● امكان اعمال سلسله مراتب سازمانی و مدیریتی در شبكه‌های GSM وجود ندارد در حالی كه در شبكه‌های ترانك به بهترین شكل و در بالاترین سطح امكان اعمال فرماندهی و مدیریت به گونه‌های مورد نیاز سازمان‌های مختلف، متناسب با ساختار سازمانی وجود دارد.

● در ترانك استفاده بهینه از بسامد ( هم به صورت مشترك در داخل یك سلول و هم در سلول‌های مختلف) وجود دارد ولیكن در شبكه GSM فقط در سلول‌های مختلف، تكرار بسامد امكان‌پذیر است.

● انعطاف‌پذیری و تعریف و تطبیق پیاده‌سازی ساختار بر اساس نیاز مشتری یكی از ویژگی‌های مهم شبكه‌های ترانك است.

● قابلیت‌ها و خدمات ترانك برای مشتركین خاص بوده در حالی كه خدمات GSM برای عموم است.

● طراحی و ساخت سامانه های ترانك در باند‌های مختلف بسامد قابل دسترسی بوده در حالی كه GSM در باند‌های ۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرتز طراحی، تجربه و به كار گرفته شده است و امكان تغییر باند و تهیه آن بسیار مشكل است.

● امنیت در شبكه‌های ترانك وبه كار‌گیری واعمال آن به راحتی امكان‌پذیربوده و پیش ‌بینی‌های لازم بعمل آمده است.درحالی كه درشبكه GSM تاكیدزیادی برای این موضوع وجود ندارد.

● در شبكه ترانك تترا قابلیت انتقال همزمان صوت و داده با سرعت بالا ( ۲۸.۸.Kb/S) میسر است در حالی كه در شبكه GSM در حال حاضر انتقال داده با سرعت بالا وجود ندارد (۹.۶KB/S) و همزمان نمی‌توان از هر دو قابلیت صوت و داده استفاده كرد. لازم به ذكر است رقابت در افزایش سرعت انتقال داده و كاربرد این شبكه‌ها برای محیط‌های چندرسانه ای ( صوت + داده) وجود داشته و شركت‌های مختلف در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی كرده‌اند.

● به كار گیری بسامد ترانك برای انسان كم ضرر‌تر از بسامد GSM است.

● در شبكه ترانك تترا به ازای هر ۲۰۰KHZ امكان به كارگیری سه كانال ترافیك وجود دارد در حالی كه در GSM در هر ۲۰۰KHZ فقط ۸ كانال ترافیك بهره‌برداری می‌گردد و این اختلاف به نوع تكنیك مدوله سازی به كار گرفته شده بستگی دارد.

● در ترانك رادیو‌های خودرویی طراحی و ساخته شده، در حالی كه در شبكه GSM چنین رادیویی مورد نظر نبوده است.

● تعریف خدمات و مجوز‌های ارتباطی متنوع كه برای انواع مشتركین در شبكه‌های ترانك وجود دارد در شبكه GSM مقدور نیست.

● كاربران و مشتركین ترانك، كاربران خاص بوده و كمتر جنبه عمومی دارند در حالی كه كاربران و مشتركین GSM تمام اقشار جامعه بوده و محدودیت خاصی در این مورد وجود ندارد.

● امكان ایجاد اختیار تام و یا اعمال محدودیت، در نوع برقراری ارتباط رادیویی برای مشتركین شبكه ترانك امكان‌پذیر است در حالی كه برای مشتركین شبكه GSM این قابلیت به این نحو میسر نیست.

● در ترانك، پایانه ها ( بی‌سیم‌ها) حرفه‌ای و نظامی و سخت بوده در حالی كه در GSM این گونه مسائل مورد نظر نبوده و لحاظ نگردیده است.

● در سامانه ی‌ ترانك توسط دیسپاچر می‌توان مكالمات شبكه را شنود، نظارت و هدایت نمود،درحالی كه در GSM چنین موردی اصلاً مورد نظر نبوده ودرساختارآن پیش‌بینی نگردیده است.

● در ترانك استفاده از مد مستقیم كه مورد نیاز پلیس و سازمان‌های خصوصی است، وجود دارد ( به كار گیری پایانه‌های ترانك خارج از پوشش رادیویی و در سطح فیزیكی پوشش با انتخاب مد مستقیم در پایانه ی ترانك) در حالی كه در GSM مد مستقیم وجود ندارد. در شبكه‌های همگانی GSM با خروج مشترك از شبكه فعال در یك شهر یا منطقه یا كشور، تلفن همراه نمی تواند به عنوان یك رادیو و فرستنده و گیرنده معمولی به كارگیری شود و امكان برقراری ارتباط رادیویی ولو برنامه‌ریزی شده در محدوده تحت پوشش شبكه و خارج از آن نه ممكن است و نه ضروری. این نوع ارتباط یكی از نیاز‌های مشتركان شبكه‌های سازمان‌های خاص نظیر پلیس و نهادهای امدادی است.

● در ترانك امكان ایجاد گروه‌های مختلف در مد كانال باز برای استفاده در حالت عملیات ، بدون شماره‌گیری امكان‌پذیر است، در حالی كه در شبكه GSM چنین حالتی وجود ندارد.

● در ترانك سوئیچ‌های مناسب با حجم شبكه به ابعاد بزرگ و كوچك طراحی و ساخته شده، در حالی كه سوئیچ‌های شبكه GSM به خاطر اهدافی كه برای آن متصور است، حداقل از ۴۰۰۰۰ درگاه شروع، طراحی و ساخته می‌شود و لذا به كارگیری آن برای اهداف شبكه‌های رادیوی سیارخصوصی (PRIVATE MOBILE RADIO ) بسیار بزرگ و گران قیمت است.

● ایجاد شبكه ترانك متناسب با نیاز مشتركین خاص به سهولت و راحتی امكان‌پذیر بوده در حالی كه ایجاد شبكه GSM به جای ترانك با استفاده از تجهیزاتی كه برای مقاصد عمومی ساخته شده و غیر مرتبط با مأموریت‌های سازمان‌های خاص بوده و امكان‌پذیر نیست.

● محاسبات ترافیك در شبكه ترانك از نوع A است و بدان معنی است كه پس از پر شدن ترافیك برآورد شده در شبكه، كاربر‌ها در صف و نوبت قرار می‌گیرند در حالی كه در GSM با به وجود آمدن این شرایط كاربر را قبول نكرده و بوق اشغال برای آن ارسال می‌كند.

● سرعت برقراری ارتباط در شبكه ترانك تترا كه طراحی آن برای ظرفیت و تعداد مشتركین مناسب باشد، سرعتی حدود ۳۰۰MS ( ۰.۳-۰.۵.Sec) است در حالی كه در شبكه‌های GSM به حداقل رسانیدن سرعت برقراری ارتباط،پارامتر مهمی نبوده ودرحدود چند ثانیه(‌Sec ۲-۱۰) است.

● در شبكه ترانك تترا قابلیت ایجاد شبكه‌های مجازی برای استفاده همزمان شبكه به وسیله چندین سازمان ( واحدها مختلف) وجود دارد در حالیكه در شبكه GSM فعلاً این قابلیت وجود ندارد.

● در شبكه ترانك استفاده از درواره(GATEWAY) و تكراركننده(REPEATER)برای گسترش پوشش شبكه به پایانه‌های خارج از برد شبكه وجود دارد در حالی كه در GSM چنین قابلیتی وجود ندارد.

● شبكه‌های GSM، عمدتاً مناطق و مراكز تجمع عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهند و این گونه نگرش برای سازمان‌های خاصی كه بر حسب ماموریت و وظیفه در جاهای معین مستقرند، مطلوب نیست.

● در سازمان‌هایی نظیر پلیس و نهاد‌های امدادی سلسله مراتب تشكیلاتی، یكی از مهم ترین اصول در خواص و برقراری ارتباطات است به طوری كه مسئول هر رده می‌خواهد با مسئول یگان‌های تحت امر، مسئول مافوق و یا در صورت لزوم یك رده بالاتر و نیز با مسئولین هم تراز خود در یك سازمان ارتباط داشته باشد و ارتباط متقابل رده‌ها ( غیر از موارد مذكور) با وی در نظر او مطلوب نیست. این مسئله به كلی در ارتباطات مردمی، چندان معنی و مفهومی ندارد، به طوری كه در آن سلسله مراتب، كم رنگ و یا بی رنگ است و در حد طراحی با اصول و زیرساخت‌های خاص خود مطرح و به اجرا می‌رسد.

● شبكه‌های عمومی نظیر GSM كه بستر عمومی دارند، استفاده كنندگان آن همه مردم اند و خیلی از مشتركین متقاضی رمزكننده نیستند، در حالی كه مشتركین ارتباطات نظامی و انتظامی، بانك‌ها و غیره نیاز به ارتباطات امن دارند لذا به نظر می‌رسد، در شبكه‌های GSM رمزكننده اضافی پیش‌بینی نشده است در صورتی كه چنین موضوعی وجود داشته باشد، مشتریان زیادی نخواهد داشت.

● مدیران مسئول شبكه‌های خصوصی به دلایل امنیتی، ضرورت كنترل شبكه‌های در حال استفاده و مصو‌ن‌سازی آنها از آسیب‌پذیری ناشی از تخلفات امنیتی و بهره‌برداری اسنادی از ارتباطات شبكه و در یك كلام برقراری یك سامانه ی حفاظتی، ترجیح می‌دهند دستگاه‌های خودكار ثبت محتوای اطلاعات، مكالمات و ارتباطات را در شبكه خود نصب و راه‌اندازی نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهند، در حالی كه در شبكه‌های عمومی، GSM این مسئله با فرهنگ خواست عموم تناقض داشته و حداكثر در حد ثبت خودكار اطلاعات مربوط به مكالمات (زمان، مدت و هزینه) و یا احیاناً موارد خاص ضبط مكالمات مقبول همگان است.

● از مهم ترین محدودیت‌های شبكه عمومی برای كاربران خاص وابستگی به شبكه‌های عمومی است كه متصدی آن غیرسازمانی بوده و در شرایط بحران امن نبوده و مشكل‌زا است.

● یكی از معضلات استفاده از شبكه‌های عمومی، موضوع هزینه‌های ثابت و پرداخت‌های جاری ناشی از بهره‌برداری از كانال‌ها و سیستم‌های ارتباطی است و لذا شبكه‌های خصوصی در دراز مدت اقتصادی‌تر از شبكه‌های عمومی است.

● شبكه‌های ترانك به منظور غلبه بر مشكلات عمده ناشی از ترافیك ارتباطات رادیویی، استفاده بهینه از طیف بسامد، امكان كنترل و اعمال مدیریت، ارتباط متمركز به همراه تسهیلات و امكانات فراوان ارتباطی، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

● وقتی تعداد مشتركین یك شبكه رادیویی زیاد می‌شوند، تخصیص یك یا چند كانال رادیویی محدود (بسامد) به منظور تحت پوشش قرار دادن كلیه مشتركین، ما را با شبكه‌های شلوغ و یا به عبارت بهتر، هرج و مرج در ارتباط مواجه می‌نماید. اگر بخواهیم شبكه‌ها را نیز افزایش داده و كانال‌های رادیویی بیشتری تخصیص و واگذار گردد، از یك سو با مشكل جدی كمبود بسامد و محدودیت شدید طیف بسامدی روبرو هستیم و از سوی دیگر مدیریت بسامد در چنین مواردی توسط عامل نیروی انسانی بسیار خسته‌كننده و عملاً ناتوان است.

● در ترانك به خاطر استفاده از بسامد پایین‌تر تعداد ایستگاه‌های لازم برای پوشش فیزیكی یك محدودهٔ یك سان در مقایسه با GSM بسیار كم تر خواهد بود.

▪ خدمات مكمل به شرح زیر در ترانك وجود دارد در حالی كه در GSM وجود ندارد:

- مكالمه با اولویت و حق انقطاع (مكالمه خارج از نوبت)

- مكالمه با اولویت ( اولویت در صف متقاضیان دریافت كانال)

- اولویت دست‌یابی به شبكه

- اختصاص دینامیكی تعداد افراد گروه (تعریف مكالمه گروهی به صورت موقت توسط دسیپاچر)

-ورود موخر (احضار دائمی در تماس گروهی برای غایبین در تمام مدتی كه تماس گروهی برقرار است)

- مكالمات با اخذ مجوز از دیسپاچر

- استراق سمع محیط كاربر

- استراق سمع مكالمات

- مكالمات عمومی (اعلام عمومی)

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.