محدوده فرکانسی امواج رادیویی

هر موج مشخصات و ویژگی های خاص خود را دارد ولی یکی از مشخصه های مهم هر موج،مشخصه فرکانس موج است. هر موج در هر محیط انتقال یک فرکانس مشخص دارد که واحد اندازه گیری ان بر حسب هرتزاست. در یک تقسیم بندی کلی می توان امواج را در هفت دسته بندی بر اساس فرکانس انها تقسیم کرد که عبارتند از:
-فرکانس های بین ۳۰ هرتز تا ۳۰۰ کیلو هرتز: به این دسته از فرکانس ها ی،فرکانس پایین یا(low ferquency )گفته می شود. از کاربرد های این دسته از فرکانس ها می توان به کشتیرانی اشاره کرد.


- فرکانس های بین ۳۰۰ کیلو هرتز تا ۳۰۰۰ کیلو هرتز:به این دسته از فرکانس ها فرکانس های متوسط یا (medium ferquency )می گویند که به طور اختصاربه انها MF گقته می شود. از جمله کاربرد های این گروه از فرکانس ها می توان به رادیوهای موج AM اشاره کرد.
-فرکانس های بین ۳ مگاهرتز تا۳۰ مگاهرتز: به این دسته از فرکانس ها،فرکانس های بلند یا (High frequency ) گفته می شود که با نام اختصاری HF نمایش داده می شوند. از کاربرد های این دسته داز فرکانس ها می توان به رادیو موج کوتاه اشاره کرد.
-فرکانس های بین ۳۰ مگاهرتز تا ۳۰۰ مگاهرتز: این دسته از فرکانس ها با نام اختصاری VHF یا Very High frequency شناخته می شوندکه به انها فرکانس های خیلی بالا گفته می شود. از کاربرد های این دسته از فرکانس ها می توان به فرکانس های امواج تلویزیونی و رادیویی fm اشاره کرد.
- فرکانس های بین ۳۰۰ مگاهرتز تا ۳۰۰۰ مگاهرتز:این دسته از فرکانس ها با نام اختصاری UHF یا Ultra High frequency شناخته می شوند که به انها فرکانس های بلند نیز گفته می شود. از کاربردهای این دسته از فرکانس ها می توان به انتقال امواج تلویزیونی اشاره کرد.
- فرکانس های بین ۳ گیگاهرتز تا ۳۰ گیگاهرتز:به این دسته از فرکانس ها،فرکانس های خیلی بالا گفته می شود که با نام SHF با Super High Frequency شناخته می شوند. به امواجی که در این رنج فرکانسی قرار دارند،امواج مایکروویو گفته می شود و از جمله کاربرد های انها می توان به ماهواره های مایکروویو،شبکه های Fi -Wi و شبکه های WiMAX اشاره کرد.


-فرکانس های بین ۳۰ گیگاهرتز تا ۳۰۰گیگاهرتز: به این دسته از فرکانس ها،فرکانس های بشدت بالا گفته می شود. نام اختصاری این دسته از فرکانس ها EHF یا Extremely High Frequency است و از کاربردهای انها می توان به ارتباط نقطه به نقطه اشاره کرد. بنابراین در دنیای فرکانس، هفت دسته بندی وجود دارد که به هر دسته بندی،باند فرکانسی گفته می شود.
به عنوان مثال باند فرکانسی UHF که معادل فرکانس های ۳۰۰ مگاهرتز تا ۳۰۰۰ مگاهرتز است. در شبکه های بی سیم از ۳ باند فرکانسی استفاده می شود که عبارتند از:


۱- محدوده فرکانسی امواج مایکروویو:این محدوده فرکانسی بین ۲ گیگاهرتز تا ۴۰ گیگاهرتز است که به انها امواج مایکروویو گفته می شود. شبکه های بی سیم WF-FI وWIMAX از این محدوده فرکانسی استفاده می کنند.


۲- محدوده فرکانسی پخش رادیویی: این محدوده فرکانسی شامل فرکانس های بین ۳۰ مگاهرتز تا یک گیگاهرتز است که به انها فرکانس های پخش رادیویی یا Broadcast Radio گفته می شود. فرکانس های رادیویی می توانند در همه جهت ها منتشر شوند به همین دلیل به انها همه جهته یا Omni directional گفته می شود.
۳- محدوده فرکانسی مادون قرمز:محدوده فرکانسی مادون قرمز،شامل فرکانس های ۱۰×۳ هرتز تا ۱۰×۲ هرتز است به امواج مادون قرمز یا infrared گفته می شود.

به روز رسانی موقت

بازدید کننده گرامی ؛با عرض پوزش در حال تغییرات میباشیم و خدمات آنلاین به صورت موقت ارائه نمیگردد.