سیستم مکان یاب رادیویی  (PF )Finder Position

براي تعيين محل و مكانيابي يك فرستنده راديوي، از سيستم مكان ياب استفاده ميشو د. در اين روش حداقل به دو دستگاه جهت ياب نياز است تا محل تلاقي مسير جهت و يابي شده محل انتشار فرستنده پيشبيني شود. عملكرد سيستم به اين صورت است كه سيستمهاي جهت ياب فركانس هاي اهداف مورد نظر را دريافت كرده و از طريق لينك ارتباطي مانند شبكة راديويي بي سيم و ... اطلاعات را به منظور پردازشهاي مكان يابي به سيستم مركزي PF ‌ . ارسال ميكنند سيستم PF با استفاده از يك نرمافزار و با به كارگيري يك سري الگوريتم ها و پردازشهاي منطقي، از روي جهات ارسالي از طرف DF ،مكان انتشار فركانس هاي موردنظر .‌ را محاسبه ميکند .

مرجع : کتاب

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.