به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ؛مدارک مورد نیاز صدور پروانه ارائه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی  به شرح زیل میباشد .

۱. ارائه درخواست کتبی اخذ پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی به همراه اعلام شناسه ملی شرکت در سربرگ رسمی و با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت؛
۲. ارائه مستندات برابر اصل شده شرکت:
۲-۱. تصویر اظهار نامه ثبت شرکت؛
۲-۲. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
۲-۳. تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت؛
۳. مستندات فردی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره :
۳-۱. فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (CRA-FRM۰۳۲) در ۲ نسخه؛
۳-۲. دو قطعه عکس ۴x۳ (عکس باید به روز باشد و ارائه عکس های بیش از یک سال مورد تایید نمی باشد)؛
۳-۳. تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه؛
۳-۴. تصویر برابر اصل شده کارت ملی؛
۳-۵. تصویر برابر اصل شده کارت نظام وظیفه؛
۳-۶. گواهی عدم سوء پیشینه؛
۳-۷. تصویر برابر اصل مدارک تحصیلی ( فقط مدیرعامل)؛
۴. معرفی کارشناس فنی با حداقل با مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی برق (کلیه گرایش‌ها):
۴-۱. تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی؛
۴-۲. تصویر برابر اصل شده آخرین لیست بیمه؛
۵. فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب (CRA-FRM۰۳۳) منضم به کروکی محل آنها؛
۶. ارائه تعهدنامه  در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت؛
۶-۱. تعهدنامه ۱ (موارد فنی) (CRA-FRM۰۳۶
۶-۲. تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (CRA-FRM۰۳۷) (حداقل یک سال).
شایان ذکر است شرکت می تواند ضمن ارائه قرارداد تعامل با یکی از دارندگان پروانه ایمنی تشعشعی از سازمان انرژی اتمی (حداقل یک سال اعتبار داشته باشد) آن شرکت را برای ارائه خدمات پس از فروش معرفی نماید.
۷. ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت ( هر سه ماه یک بار)
۷-۱. جدول اعلام آمار ورود تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۴۸
۷-۲. جدول اعلام آمار فروش تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۴۹
۷-۳. جدول اعلام آمار خرید تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۵۰
۷-۴. جدول اعلام آمار تعمیر تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۵۱
۷-۵. قالب ارسال نامه اعلام گزارش فعالیت (CRA-FRM۰۵۲).

۱. ارائه درخواست کتبی اخذ پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی به همراه اعلام شناسه ملی شرکت در سربرگ رسمی و با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت؛
۲. ارائه مستندات برابر اصل شده شرکت:
۲-۱. تصویر اظهار نامه ثبت شرکت؛
۲-۲. تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت؛
۲-۳. تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت؛
۳. مستندات فردی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره :
۳-۱. فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره (CRA-FRM۰۳۲) در ۲ نسخه؛
۳-۲. دو قطعه عکس ۴x۳ (عکس باید به روز باشد و ارائه عکس های بیش از یک سال مورد تایید نمی باشد)؛
۳-۳. تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه؛
۳-۴. تصویر برابر اصل شده کارت ملی؛
۳-۵. تصویر برابر اصل شده کارت نظام وظیفه؛
۳-۶. گواهی عدم سوء پیشینه؛
۳-۷. تصویر برابر اصل مدارک تحصیلی ( فقط مدیرعامل)؛
۴. معرفی کارشناس فنی با حداقل با مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی برق (کلیه گرایش‌ها):
۴-۱. تصویر برابر اصل شده مدرک تحصیلی؛
۴-۲. تصویر برابر اصل شده آخرین لیست بیمه؛
۵. فرم تکمیل شده اعلام نشانی مراکز خدمات پس از فروش و شعب (CRA-FRM۰۳۳) منضم به کروکی محل آنها؛
۶. ارائه تعهدنامه  در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت؛
۶-۱. تعهدنامه ۱ (موارد فنی) (CRA-FRM۰۳۶
۶-۲. تعهدنامه شرکت مبنی بر ارائه خدمات پس ازفروش محصولات (CRA-FRM۰۳۷) (حداقل یک سال).
شایان ذکر است شرکت می تواند ضمن ارائه قرارداد تعامل با یکی از دارندگان پروانه ایمنی تشعشعی از سازمان انرژی اتمی (حداقل یک سال اعتبار داشته باشد) آن شرکت را برای ارائه خدمات پس از فروش معرفی نماید.
۷. ارائه گزارش آمار فعالیت شرکت ( هر سه ماه یک بار)
۷-۱. جدول اعلام آمار ورود تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۴۸
۷-۲. جدول اعلام آمار فروش تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۴۹
۷-۳. جدول اعلام آمار خرید تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۵۰
۷-۴. جدول اعلام آمار تعمیر تجهیزات رادیویی (CRA-FRM۰۵۱
۷-۵. قالب ارسال نامه اعلام گزارش فعالیت (CRA-FRM۰۵۲).

تابلوی اعلانات

  استعلام اصالت مدرک آموزشی

 ثبت نام کار آموزی سال 1400

ثبت نام رایگان دوره طراحی شبکه رادیویی

درباره ما

شرکت آ د پارس

 واحد آموزش مخابرات و بیسیم آدپارس  در سال 1384 تاسـ ...

مشاوره : 02166926523

02166926523  adupars@

 

اطلاع رسانی

توجه

پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی مراکز آموزشی، تمامی کلاس های آموزشگاه تا 1 آبان  به صورت آنلاین برگذار میگردد.